První rok společného vzdělávání

V rámci přípravy na tvorbu Školské inkluzívní koncepce kraje (ŠIKK) jsme v úterý 5. června 2018 zahájili sérii pracovních setkání se zástupci základních a mateřských škol v kraji ke sdílení zkušeností z prvního roku realizace inkluzívního vzdělávání v souladu s novou legislativou účinnou k  1. 9. 2017. Setkání v Olomouci na Střední škole technické a obchodní, Kosinova 4, mělo 22 účastníků. Kromě zástupců ZŠ a MŠ se setkání zúčastnili i 2 zástupci SVČ. Zástupci odboru školství KÚ OK, v jejichž kompetenci je problematika společného vzdělávání, stručně zrekapitulovali informace týkající se společného vzdělávání a vzdělávání talentovaných a nadaných dětí a žáků a připomněli základní postupy k řešení podpůrných opatření. Každý z účastníků představil zařízení, které reprezentuje a zároveň se vyjádřil ke kladům a záporům společného vzdělávání po prvním roce zkušeností.

Další podobná setkání se zástupci ZŠ i MŠ plánujeme také na Šumpersku a Jesenicku, případně i v dalších subregionech kraje.

Prezentace a z živé řízené diskuse vzešlé závěry pro kvalitní fungování společného vzdělávání jsou uvedené v příloze.

img-3901.jpg
img-3902.jpg
img-3903.jpg
img-3905.jpg
img-3906.jpg
img-3899.jpg
Soubor typu pptBc Kateřina Kosková, Mgr. Petra Ambrosová - KÚ OK(244 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěry z diskuze(368,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram pracovního setkání(427,2 kB)stáhnout


Poslední změna 18. 06. 2018 11:34:56