Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

Jedná se o programy, které mají podpořit nejen řešení daných problémů, ale především spolupráci a výměnu zkušeností mezi státy EU.

Nezbytnou podmínkou realizace především neinvestičních projektů je uzavření partnerství mezi projektovými partnery, z nichž jeden přebírá funkci vedoucího partnera a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce. Pro efektivní partnerství v projektech je žádoucí spolupráce vyššího počtu projektových partnerů.

U jednotlivých programů je národní koordinátor, který poskytuje oficiální informace k přípravě projektu. Olomoucký kraj může pomoci s vyhledáním vhodných partnerů i případně s vyhledáním připravovaných projektů, do nichž je možné se zapojit.

Níže jsou uvedeny základní informace o programech nadnárodní a meziregionální spolupráce, včetně kontaktů na národní koordinátory.

 

Aktuality

20.02.2024 - Interreg Europe – vyhledávání partnerství

Navázání partnerství pro budoucí projekt Interreg s názvem „Greening Land Use Policy through Circular Land Management (Green LUPO)“.

20.02.2024 - Vyhlášení 3. výzvy programu Interreg Europe v programovém období 2021 – 2027

Dne 20. března 2024 bude vyhlášena již 3. výzva programu Interreg Europe v programovém období 2021 – 2027.

12.12.2023 - Interreg Danube - najděte partnera pro svůj projekt

​V rámci programu Interreg Danube byla spuštěna tzv. matchmaking platform. Jedná se o praktický nástroj, který slouží k navázání spolupráce s dalšími projektovými partnery.

29.11.2023 - Vyhlášení výzvy „Seed Money Facility“ v nadnárodním programu Interreg Danube

V pondělí 27. 11. 2023 byla v nadnárodním programu Interreg Danube otevřena výzva Seed Money Facility. Jedná se o jednokolovou výzvu, v rámci které můžete předkládat projektové návrhy nejpozději do 31. 3. 2024.

29.03.2023 - INTERREG Europe, Interreg Central Europe 2021 - 2027 – Infoden k vyhlášení 2. výzvy

Od druhé poloviny března je u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 otevřena 2. výzva pro předkládání projektů.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Marta Novotná

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1202


Poslední změna 20. 02. 2024 09:18:36