Podpora celoroční sportovní činnosti (příjem žádostí 20.1. - 27.1.)

Z dotačního titulu Podpora celoroční sportovní činnosti je možné žádat o finanční podporu zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí.

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí.

Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací ZOK - podpora celoroční činnosti v roce 2017(16,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací ROK - podpora celoroční sportovní činnosti v roce 2017(32,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled žádostí, kterým nebylo vyhověno(14 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled žádostí vyřazených pro nesplnění pravidel(13,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu 1 Podpora celoroční sportovní činnosti v roce 2017(434,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v titulu 1(323,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 – Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(15,6 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:


Poslední změna 24. 01. 2017 19:50:40