Krajské příspěvky a dotace - 2017

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami nové krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2016-2020. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel. Všeobecné informace k dotačním programům  naleznete v obecné části těchto stránek s uvedením všech typů variabilních vzorových dokumentů.

Seznam dotačních programů obsahuje základní informace pro konkrétní dotační programy a dotační tituly. Každý vyhlášený dotační program je samostatně zveřejněn níže – v Přehledu vyhlášených dotačních programů a také na úřední desce, a to nejméně 30 dnů před termínem spuštění sběru žádostí o dotaci. Pro rok 2017 je připravena nová aplikace Komunikace pro občany pro příjem žádostí, která žadatelům zajistí větší komfort při zadávání žádosti a umožní rovněž sledování průběhu projednávání žádosti. Do termínu spuštění příjmu žádostí je v systému připravena cvičná žádost o dotaci. Bližší informace ke změnám v poskytování krajských dotací pro rok 2017 naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Aktuálně vyhlášené dotační programy naleznete na této stránce. U názvu vyhlášených dotací je vždy v závorce uveden termín, po který jsou v daném dotačním programu (titulu) přijímány žádosti o dotace. Ukončené dotační programy jsou řazeny do spodní části této sekce s příznakem „ukončeno“.

Přehled dotačních programů:

Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje

 • informace k programu zde

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. (2017 – 2020)

 • informace k programu zde

 

Ukončený příjem žádostí

Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

 • informace k programu zde

Dotační program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017

Dotační program pro sociální oblast 2017

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017

Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2017

 • informace k programu zde

Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2017

 • informace k programu zde

Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017

 • informace k programu zde

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

 • informace k programu zde

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2017

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu JSDH 2017

Program na podporu lesních ekosystémů 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu místních produktů 2017

Program na podporu podnikání 2017

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017

Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji

 • informace k programu zde

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017

Program podpory  kultury v Olomouckém kraji 2017

 • informace k programu zde

Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2017

 • informace k programu zde

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v r. 2017

 • informace k programu zde


Poslední změna 02. 08. 2017 01:53:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje