Krajské příspěvky a dotace - 2017

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami nové krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2016-2020. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel. Všeobecné informace k dotačním programům  naleznete v obecné části těchto stránek s uvedením všech typů variabilních vzorových dokumentů.

Seznam dotačních programů obsahuje základní informace pro konkrétní dotační programy a dotační tituly. Každý vyhlášený dotační program je samostatně zveřejněn níže – v Přehledu vyhlášených dotačních programů a také na úřední desce, a to nejméně 30 dnů před termínem spuštění sběru žádostí o dotaci. Pro rok 2017 je připravena nová aplikace Komunikace pro občany pro příjem žádostí, která žadatelům zajistí větší komfort při zadávání žádosti a umožní rovněž sledování průběhu projednávání žádosti. Do termínu spuštění příjmu žádostí je v systému připravena cvičná žádost o dotaci. Bližší informace ke změnám v poskytování krajských dotací pro rok 2017 naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Aktuálně vyhlášené dotační programy naleznete na této stránce. U názvu vyhlášených dotací je vždy v závorce uveden termín, po který jsou v daném dotačním programu (titulu) přijímány žádosti o dotace. Ukončené dotační programy jsou řazeny do spodní části této sekce s příznakem „ukončeno“.

Přehled dotačních programů:

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

  • informace k programu zde

 

Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017

 


Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2017

  • informace k programu zde


Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2017

  • informace k programu zde


Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017

  • informace k programu zde

 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017

 

Ukončený příjem žádostí

Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017

 

Program na podporu JSDH 2017

 

Program na podporu místních produktů 2017

 

Program na podporu podnikání 2017

 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017

 

Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji

  • informace k programu zde

 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

 

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017

 

Program podpory  kultury v Olomouckém kraji 2017

  • informace k programu zde

 

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v r. 2017

  • informace k programu zde

 


Poslední změna 16. 02. 2017 11:09:26

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU