Krajské příspěvky a dotace - 2017

Na této stránce naleznete dotační programy vyhlášené v roce 2017. U názvu vyhlášených dotací je vždy v závorce uveden termín, po který jsou v daném dotačním programu (titulu) přijímány žádosti o dotace. Ukončené dotační programy jsou řazeny do spodní části této sekce s příznakem „ukončeno“.

Přehled dotačních programů:

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. (2017 – 2019)

 • informace k programu zde

Ukončený příjem žádostí

Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje

 • informace k programu zde

Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Olomouckém kraji

 • informace k programu zde

Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

 • informace k programu zde

Dotační program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017

Dotační program pro sociální oblast 2017

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017

Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2017

 • informace k programu zde

Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2017

 • informace k programu zde

Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017

 • informace k programu zde

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

 • informace k programu zde

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2017

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu JSDH 2017

Program na podporu lesních ekosystémů 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu místních produktů 2017

Program na podporu podnikání 2017

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017

Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji

 • informace k programu zde

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017

 • informace k programu zde

Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017

Program podpory  kultury v Olomouckém kraji 2017

 • informace k programu zde

Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2017

 • informace k programu zde

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v r. 2017

 • informace k programu zde


Poslední změna 14. 02. 2020 13:02:19