Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Globální cíl:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Projekty Olomouckého kraje:

Anotace projektů ke stažení

Soubor typu .pdfProjektové a procesní řízení na Krajském úřadě Olomouckého kraje(194 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVzdělávání v eGON Centru Olomouckého kraje(194,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZvýšení efektivity Krajského úřadu Olomouckého kraje(204,9 kB)stáhnout


Poslední změna 11. 02. 2015 14:52:59