Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00061

REALIZACE PROJEKTU BYLA DNE 30. 4. 2014 UKONČENA

Hlavním cílem projektu je nejenom zachovat, ale hlavně dále rozvíjet proces KPSS (a jeho výstupy) v Olomouckém kraji. Obecným cílem projektu je zamezit sociálnímu vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatel pomocí stávajících dostupných sociálních služeb a posílit tak sociální soudržnost komunity v kraji. Z předešlého projektu má kraj již účinné nástroje a umí je efektivně využívat. Jedná se především o metodu benchmarking a její vzrůstající hodnotu v závislosti na opakujícím se sběru informací v průběhu let.

Projekt významně a přímo navazuje na priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014 a na aktivity projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb", který Olomoucký kraj realizoval v letech 2010 a 2011.

anotace

Soubor typu .pdfAnotace projektu(155,8 kB)stáhnout

Projektový tým:

Projektová manažerka - Ing. Olga Janků

Odbor investic a evropských programů

Oddělení projektového řízení

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

tel.: 585 508 668

e-mail: o.janku@kr-olomoucky.cz

Finanční manažerka - Ing. Monika Prucková

Odbor investic a evropských programů

Oddělení projektového řízení

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

tel.: 585 508 323

e-mail: m.pruckova@kr-olomoucky.cz

Koordinátorka projektu - Mgr. Lucie Horáčková

Odbor sociálních věcí

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

mobil: +420 606 625 186

e-mail: lucia.horackova@seznam.cz

Koordinátor projektu - Mgr. Pavel Drexler

Odbor sociálních věcí

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

tel.: 585 508 487

e-mail: p.drexler@kr-olomoucky.cz


Poslední změna 11. 02. 2015 14:52:59