Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji


Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015

REALIZACE PROJEKTU BYLA 30. 9. 2012 UKONČENA.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je napomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Zejména pak umožnit těmto skupinám osob jejich návrat či vstup na trh práce, udržení se na trhu práce, případně jim umožnit přístup ke službám, které návrat či vstup na trh práce umožňují.

Anotace projektu ke stažení

Soubor typu .pdfZajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)(181 kB)stáhnout

Projektový tým:

Projektová manažerka - Mgr. Lenka Petrásková

Odbor investic a evropských programů, oddělení projektového řízení

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

tel.: 585 508 475, email: l.petraskova@kr-olomoucky.cz

Finanční manažerka - Ing. Naděžda Mikolášová

Odbor investic a evropských programů, oddělení projektového řízení

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

tel.: 585 508 476, email: n.mikolasova@kr-olomoucky.cz

Koordinátorka - Mgr. Lucie Ševčíková

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

tel.: 585 508 228, e-mail: lucie.sevcikova@kr-olomoucky.cz


Poslední změna 11. 02. 2015 14:52:59