Návrh dokumentace 4. Aktualizace ZÚR OK

Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

  • Výrok

Soubor typu pdf Úvod (163 kB) stáhnout
Soubor typu pdf Textová část (104 kB) stáhnout
Soubor typu pdf B6 - Hlavní výkres (plochy a koridora nadmístního významu) (6 MB) stáhnout
Soubor typu pdf B8 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu (4 MB) stáhnout
  • Odůvodnění

Soubor typu pdf Textová část (3 MB) stáhnout
Soubor typu pdf Textová část - srovnávací text výroku (1 MB) stáhnout
Soubor typu pdf D1 - Koordinační výkres (2 MB) stáhnout
Soubor typu pdf D3 - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky ZPF a PUPFL (4 MB) stáhnout

Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území

Soubor typu pdf Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území (707 kB) stáhnout
Soubor typu pdf Část A: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) (5 MB) stáhnout
Soubor typu pdf Příloha č. 1.1a SEA - Situace ekologických vztahů (9 MB) stáhnout
Soubor typu pdf Příloha č. 1.1b SEA - Situace ekologických vztahů (8 MB) stáhnout
Soubor typu pdf Příloha č. 2 SEA - Strategická migrační studie (6 MB) stáhnout
Soubor typu pdf Příloha č. 3 SEA - Výkres synergických a kumulativních vlivů (2 MB) stáhnout


Poslední změna 13. 05. 2021 06:56:13