Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanoví kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje se aktualizují každé čtyři roky, případně na základě návrhu oprávněného investora.

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 3

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 3      

Informace o schválení a nabytí účinnosti

Soubor typu .pdfZÚR OK 2008 - výpis usnesení UZ 21-32-2008(208,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZÚR OK 2008 - nabytí účinnosti(213,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfA č. 1 ZÚR OK 2011 - výpis usnesení UZ-19-44-2011(204 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfA č. 1 ZÚR OK 2011 - nabytí účinnosti(211,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfA č. 2b ZÚR OK 2017 - výpis usnesení UZ-4-41-2017(610,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfA č. 2b ZÚR OK 2017 - nabytí účinnosti(438,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfA č. 3 ZÚR OK 2019 - výpis usnesení UZ-14-43-2019(560,3 kB)stáhnout

Kontakty

Ing.arch. Věra Malá
územní plánování - pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 344 v.mala@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1210
Ing.arch. Marta Dudková
územní plánování - pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 328 m.dudkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1210


Poslední změna 25. 03. 2019 16:51:59

© Krajský úřad Olomouckého kraje