Krajský živnostenský úřad Olomouckého kraje

Vítejte na stránkách Krajského živnostenského úřadu Olomouckého kraje, který vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu. Vykonává působnost kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) a je mimo jiné provozovatelem živnostenského rejstříku, který slouží k vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu a zobrazení ročních statistických informací. Dále Krajský živnostenský úřad provádí dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a zákona o cenách. Na úseku evidence zemědělského podnikatele vykonává metodickou a kontrolní činnost vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Dále Krajský živnostenský úřad vykonává správní činnosti související s převody majetku podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský živnostenský úřad je oddělením Odboru majetkového, právního a správních činností, Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Aktuálně z KŽÚ

02.08.2021 - Průvodce pro spotřebitele

Na pomoc spotřebitelům připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu digitálního průvodce pro spotřebitele

14.07.2021 - Informace pro podnikatele – změna zákona o realitním zprostředkování

Dne 01.07.2021 nabyl účinnosti zákon č. 249/2021 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů.

01.06.2021 - OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné

Od 31.05.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 06.04.2021 do 16.05.2021. Příjem žádostí začal v pondělí 31.05.2021 v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června.

31.05.2021 - Přehled do kdy lze žádat o COVID dotační programy pro firmy a OSVČ

Podrobné informace o COVID dotačních programech pro firmy a OSVČ

29.04.2021 - Ošetřovné za březen 2021

Od 22. dubna do 21. května 2021 mohou OSVČ žádat o ošetřovné za měsíc březen 2021.


archiv aktualit »

Kontakty

Bc. Ing. František Pivoda

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 867 f.pivoda@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303


Poslední změna 24. 08. 2021 10:04:09