Podnikání v EU – SOLVIT

Taky jste se již setkali s administrativními potížemi při řešení Vašich obchodních, rodinných či studijních záležitostí v zemích Evropské unie? S uznáním kvalifikace? S problémy a průtahy při řešení sociálního a zdravotního pojištění? S daňovými komplikacemi? A slyšeli jste již o systému SOLVIT a možnostech, jak můžou být Vaše potíže rychle a neformálně vyřešeny?

V případě, že máte jako fyzická či právnická osoba pocit nesprávné aplikace evropského práva, diskriminačního přístupu, nepřiměřeně dlouhého vyřizování žádostí a neochoty úředníků v jakékoli jiné členské zemi EU, můžete se obrátit na české zastoupení SOLVITu, kde jsou Vám k dispozici odborní pracovníci. Tito s vámi problém prodiskutují, žádost o pomoc při řešení problémů zaevidují a případ konzultují s regionálním zastoupením v zemi, ve které problém vznikl. V průběhu několika dnů Vám dají ve známost stanovisko, zda dle názoru kanceláře došlo k pochybení a zda se SOLVIT případu ujme. V případě, že ano, získáváte na svou stranu silného partnera, který vám pomáhá případ řešit. České centrum SOLVIT komunikuje s centrem v konkrétní zemi a jejich místní právní odborníci již kontaktují konkrétní úřad, kterého se problematika týká.

Výhodou takového postupu je, že za vás s úřadem, u kterého nastaly komplikace, jedná státní instituce té které konkrétní země, ve které problém nastal, v jejich vlastním jazyce, a se znalostí místního i evropského práva a kontextu.

SOLVIT je tady pro Vás!

SOLVIT Vám však bohužel nemůže pomoci v níže uvedených případech:

  • vaše společnost má problémy s jiným podnikem
  • potýkáte se s uplatňováním svých práv spotřebitele
  • požadujete náhradu škody
  • předkládáte daný případ k soudu.

 

Kontakt

Bc. Jana Nemerádová DiS.

referent pro živnostenské podnikání, CzechPoint
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 259 j.nemeradova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305


Poslední změna 03. 05. 2021 11:02:32