Cenová kontrola

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení Krajský živnostenský úřad v přenesené působnosti provádí cenovou kontrolu ve smyslu zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. V přestupkovém řízení ukládá pokuty za porušení cenových předpisů při jím provedené cenové kontrole. Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obcí ve věci uložení pokut za porušení cenových předpisů. V dané oblasti je metodickým orgánem pro obce. 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfobce-a-cenova-kontrola1.pdf(111,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace k zákonu o cenách.(195 kB)stáhnout

Kontakt

Ing. Jiří Švančar

cenová kontrola, regulace reklamy
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 255 j.svancar@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1303


Poslední změna 09. 05. 2023 11:13:30