Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.

Úprava dotačního programu

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. - úprava k 25. 7. 2022 (1,3 MB)stáhnout

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.

Soubor typu pdfKotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1-Vzor žádosti o poskytnutí dotace KD IV(854,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace KD IV(479,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 3-Vzor Čestného prohlášení osoby s trvalým pobytem(160,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4-Vzor Souhlasu s realizací dílčího projektu(159,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 5-Vzor plné moci k zastupování(160,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6-Vzor dokumentů k Vyúčtování dotace(210,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 7-Vzor zprávy o montáži(73,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 8-Vzor Dokladu o likvidaci kotle(76,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 9-Vzor dokladu o technické kontrole a provozu(20,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 10-Postup dokladování a výpočtu čistého příjmu(883,3 kB)stáhnout

Související dokumenty

Soubor typu pdfSeznam dokumentů k vyúčtování dotace(587,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxSouhlas s použitím bankovního účtu(154,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNávod na vyplnění a podání žádosti(2,9 MB)stáhnout

Vzorová fotodokumentace k žádosti

Fotografie stávajícího (původního) kotle na pevná paliva s ručním přikládáním,
Fotografie výrobního štítku původního kotle s uvedením typu a výkonu kotle (pokud na kotli je),
Fotografie napojení původního kotle na pevná paliva na otopnou soustavu a komínové těleso
Fotografie kotelny/prostor, kde se původní kotel na pevná paliva nachází
Fotografie rodinného domu, ve kterém dojde/došlo k výměně zdroje tepla


Poslední změna 26. 07. 2022 07:36:13