Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji 2022

        

 

FORMULÁŘ pro zápis do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci

 

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým budou nabízet možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Domácnosti tak dostanou poslední možnost k výměně starého kotle s dotací ještě před jejich zákazem.

Současně kotlíkové dotace dostávají novou podobu. Domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy mohou získat dotaci ve výši až 95 % a lidé si o ni budou moci žádat jako doposud – na krajských úřadech. Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si budou nově žádat o výměnu starého uhelného kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to s dotací až 50 %.

Domácnosti s nižšími příjmy nadefinovalo Ministerstvo životního prostředí na základě modelu Agentury pro sociální začleňování. Domácnost, kde jeden člen domácnosti vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 korun čistého příjmu, bude mít možnost si požádat o kotlíkovou dotaci s 95% podporou. Výdělky dětí se považují vždy za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 korun. To znamená, že na 95% dotaci tak dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého příjmu za celý rok. Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně mají na 95% dotaci automaticky nárok, samozřejmě pokud splní další (technické) podmínky stanovené programem.

Více informací najdete na webu https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/ 

Aktuality

30.11.2021 - Zásobník zájemců o kotlíkovou dotaci

Spuštěn příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci splňujících podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti.

01.10.2021 - Příručka Jak správně topit a ušetřit

Ministerstvo životního prostředí vydalo příručku Jak správně topit a ušetřit

22.09.2021 - Startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám

Větší výběr budou mít žadatelé i v případě výměny starých neekologických kotlů, kde se program bude doplňovat s kotlíkovými dotacemi a bude nabízet 50% dotaci bez ohledu na výši příjmů.

16.07.2021 - Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022

Domácnosti s nižšími příjmy dostanou vyšší dotaci

21.04.2021 - Anketa k zájmu o kotlíkové dotace

Ode dneška je na webových stránkách kraje spuštěna anketa k předběžnému zájmu o další vlnu kotlíkových dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější zdroj vytápění.


archiv aktualit »


Poslední změna 08. 12. 2021 13:26:17