Archiv aktualit

26.02.2024 - zvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

12.02.2024 - Závod míru se i v letošním roce pojede Olomouckým krajem

Silnice našeho kraje se ve dnech 30. května – 2. června opět stanou dějištěm Závodu míru (www.zavodmiru.com), který se uskuteční pod záštitou Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje.

02.02.2024 - Z obecních rozhlasů může i letos znít hudba. Kraj zaplatil poplatky za obce

Kraj totiž opět uzavřel smlouvu s Ochranným svazem autorským (OSA) a zaplatil obcím na území celého regionu poplatky za reprodukci hudebních děl. Týká se to například přehrávání hudby před začátkem hlášení místních rozhlasů.

11.01.2024 - Krajské setkání Ministerstva vnitra se zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí a Olomouckého kraje

Novinky přinesla od 1. ledna 2024 novela tří zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která byla představena zástupci Ministerstva vnitra ČR na setkání se zástupci obcí a dobrovolných svazků obcí pod záštitou Olomouckého kraje

11.12.2023 - Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

09.11.2023 - Pozvánka - Setkání obecních kronikářů

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci, Státním okresním archivem Olomouc a Litovelskou muzejní společností pořádají workshop pro obecní kronikáře

06.09.2023 - Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

01.09.2023 - Soutěž Úřad na cestě k rovnosti 2023

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti. Tato tradiční soutěž, kterou pořádá Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády, je zaměřena na problematiku rovnosti žen a mužů a letos se uskuteční již její sedmnáctý ročník.

19.06.2023 - Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

06.06.2023 - Startuje další ročník soutěže za společenskou odpovědnost. Přihlaste se i vy

Cílem soutěže je zvýšit povědomí o principech společenské odpovědnosti a zviditelnit ty, kteří se ekologickými a sociálními aktivitami zabývají více, než vyžaduje legislativa.

24.04.2023 - Pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

06.04.2023 - Pozvánka na 23. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Olomoucký kraj ve spolupráci s Mikroregionem Kostelecko pořádá v úterý 25. dubna 2023 pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. V pořadí již 23. setkání se uskuteční v obci Čelechovice na Hané.