Nemovitý majetek

Aktuální nabídka na odprodej nemovitého majetku Olomouckého kraje

Soubor typu pdfzamer-olomouckeho-kraje-odprodat-nemovity-majetek-22-8-23-10-2019-web-mesicnik-obalka-k-u-a-obec-konice.pdf(833,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzamer-olomouckeho-kraje-odprodat-nemovity-majetek-22-8-23-10-2019-web-mesicnik-obalka-k-u-uncovice.pdf(435,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzamer-olomouckeho-kraje-odprodat-nemovity-majetek-22-8-23-10-2019-web-mesicnik-obalka-k-u-veselicko-u-lipnika-nad-becvou.pdf(976,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzamer-olomouckeho-kraje-odprodat-nemovity-majetek-2-10-3-12-2019-web-mesicnik-obalka-k-u-a-obec-potstat.pdf(654,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzamer-olomouckeho-kraje-odprodat-nemovity-majetek-2-10-3-12-2019-web-mesicnik-obalka-k-u-a-obec-uhelna.pdf(957,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzamer-olomouckeho-kraje-odprodat-nemovity-majetek-11-10-12-11-2019-web-mesicnik-obalka-k-u-olomouc-mesto-obec-olomouc.pdf(558,7 kB)stáhnout

Všechny záměry Olomouckého kraje k nemovitému majetku naleznete na úřední desce krajského úřadu zde.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfzasady-postupu-organu-olomouckeho-kraje-pri-nakladani-s-nemovitym-majetkem-s-ucinnosti-od-1-7-2016.pdf(146,9 kB)stáhnout

Agendu nakládání s nemovitým majetkem vykonává odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení evidence a správy majetku.

Aplikaci "Nahlížení do katastru nemovitostí", kterou provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální, naleznete zde.


Poslední změna 30. 06. 2016 11:53:12

© Krajský úřad Olomouckého kraje