Nemovitý majetek

Aktuální nabídka na odprodej nemovitého majetku Olomouckého kraje

Soubor typu pdfzamer-olomouckeho-kraje-odprodat-nemovity-majetek-7-1-8-3-2021-web-mesicnik-obalka-k-u-a-obec-hranice.pdf(300,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzamer-olomouckeho-kraje-odprodat-nemovity-majetek-7-1-8-3-2021-web-mesicnik-obalka-k-u-a-obec-sternberk.pdf(354,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzamer-olomouckeho-kraje-odprodat-nemovity-majetek-7-1-8-3-2021-web-mesicnik-obalka-k-u-studena-loucka-obec-mohelnice.pdf(732,4 kB)stáhnout

Všechny záměry Olomouckého kraje k nemovitému majetku naleznete na úřední desce krajského úřadu zde.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfzasady-postupu-organu-olomouckeho-kraje-pri-nakladani-s-nemovitym-majetkem-s-ucinnosti-od-1-7-2016.pdf(146,9 kB)stáhnout

Agendu nakládání s nemovitým majetkem vykonává odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení evidence a správy majetku.

Aplikaci "Nahlížení do katastru nemovitostí", kterou provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální, naleznete zde.


Poslední změna 30. 06. 2016 10:53:12