Archiv aktualit

09.12.2016 - Proběhly semináře na téma klastrů v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství

Na krajském úřadě v Olomouci proběhly dne 6. prosince 2016 dva semináře týkající se možností rozvoje klastrové iniciativy v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství. Cílem seminářů, které byly vedeny odborníky z Národní klastrové asociace, bylo seznámit jejich účastníky zejména z řad podnikatelů a výzkumníků s tím, co to je klastr, jaké jsou principy jeho fungování a jaké přínosy může mít pro jeho členy a také pro ekonomický rozvoj regionu.

28.11.2016 - Proběhl vzdělávací seminář na téma rozvoje klastrů

Na krajském úřadě v Olomouci proběhl dne 24. listopadu 2016 vzdělávací seminář nazvaný „Rozvoj klastru – budování regionální konkurenceschopnosti“. Hlavním cílem semináře bylo seznámit klíčové aktéry z řad zástupců veřejné správy, hospodářských komor, vysokých škol a dalších relevantních institucí v regionu s tématem rozvoje klastrů v regionech. Seminář byl organizován sdružením OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

23.11.2016 - Pozvánka na seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor optika a jemná mechanika

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje dne 6. 12. 2016 seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor optika a jemná mechanika. Seminář je určený pro zástupce firem a také výzkumných a vzdělávacích institucí působících v oboru optika a jemná mechanika a jeho cílem je informovat potenciální zájemce o možnostech rozvoje klastrové iniciativy v Olomouckém kraji v tomto oboru.

23.11.2016 - Pozvánka na seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor technologie pro vodní hospodářství

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje dne 6. 12. 2016 seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor technologie pro vodní hospodářství. Seminář je určený pro zástupce firem a také výzkumných a vzdělávacích institucí působících v oboru technologie pro vodní hospodářství a jeho cílem je informovat potenciální zájemce o možnostech rozvoje klastrové iniciativy v Olomouckém kraji v tomto oboru.

20.10.2016 - Kraj se v Bruselu zúčastnil diskuze na téma Podnikání mladých lidí: klíč k posílení konkurenceschopnosti a růstu v regionech

Olomoucký kraj se v úterý 11. 10. 2016 představil v Bruselu na mezinárodním semináři v rámci 14. ročníku Evropského týdne regionů a měst. V letošním roce se akce konala ve dnech 10. – 13. 10. 2016. V průběhu celého týdne se v Bruselu uskutečnilo přibližně 130 seminářů a debat, které byly doplněny doprovodnými akcemi.

12.09.2016 - Využijte znalosti a přístroje vysokých škol ve Vašich firmách

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá na přelomu září a října v sedmi městech Olomouckého kraje seminář pro podnikatele s názvem „Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou“.