Archiv aktualit

11.01.2024 - Prodloužení lhůty pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo lhůtu pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony až do 14. února 2024.

06.10.2022 - Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 26. září 2022 schválilo aktualizaci RIS3 strategie Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 26. září 2022 schválilo aktualizaci RIS3 strategie Olomouckého kraje, která je strategickým dokumentem Olomouckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, resp. tzv. výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci kraje.

09.12.2016 - Proběhly semináře na téma klastrů v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství

Na krajském úřadě v Olomouci proběhly dne 6. prosince 2016 dva semináře týkající se možností rozvoje klastrové iniciativy v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství. Cílem seminářů, které byly vedeny odborníky z Národní klastrové asociace, bylo seznámit jejich účastníky zejména z řad podnikatelů a výzkumníků s tím, co to je klastr, jaké jsou principy jeho fungování a jaké přínosy může mít pro jeho členy a také pro ekonomický rozvoj regionu.

28.11.2016 - Proběhl vzdělávací seminář na téma rozvoje klastrů

Na krajském úřadě v Olomouci proběhl dne 24. listopadu 2016 vzdělávací seminář nazvaný „Rozvoj klastru – budování regionální konkurenceschopnosti“. Hlavním cílem semináře bylo seznámit klíčové aktéry z řad zástupců veřejné správy, hospodářských komor, vysokých škol a dalších relevantních institucí v regionu s tématem rozvoje klastrů v regionech. Seminář byl organizován sdružením OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

23.11.2016 - Pozvánka na seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor optika a jemná mechanika

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje dne 6. 12. 2016 seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor optika a jemná mechanika. Seminář je určený pro zástupce firem a také výzkumných a vzdělávacích institucí působících v oboru optika a jemná mechanika a jeho cílem je informovat potenciální zájemce o možnostech rozvoje klastrové iniciativy v Olomouckém kraji v tomto oboru.

23.11.2016 - Pozvánka na seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor technologie pro vodní hospodářství

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje dne 6. 12. 2016 seminář „Efektivní spolupráce v klastru“ pro obor technologie pro vodní hospodářství. Seminář je určený pro zástupce firem a také výzkumných a vzdělávacích institucí působících v oboru technologie pro vodní hospodářství a jeho cílem je informovat potenciální zájemce o možnostech rozvoje klastrové iniciativy v Olomouckém kraji v tomto oboru.

20.10.2016 - Kraj se v Bruselu zúčastnil diskuze na téma Podnikání mladých lidí: klíč k posílení konkurenceschopnosti a růstu v regionech

Olomoucký kraj se v úterý 11. 10. 2016 představil v Bruselu na mezinárodním semináři v rámci 14. ročníku Evropského týdne regionů a měst. V letošním roce se akce konala ve dnech 10. – 13. 10. 2016. V průběhu celého týdne se v Bruselu uskutečnilo přibližně 130 seminářů a debat, které byly doplněny doprovodnými akcemi.

12.09.2016 - Využijte znalosti a přístroje vysokých škol ve Vašich firmách

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá na přelomu září a října v sedmi městech Olomouckého kraje seminář pro podnikatele s názvem „Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou“.