Proběhly semináře na téma klastrů v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství

09. 12. 2016

Na krajském úřadě v Olomouci proběhly dne 6. prosince 2016 dva semináře týkající se možností rozvoje klastrové iniciativy v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství.  Cílem seminářů, které byly vedeny odborníky z Národní klastrové asociace, bylo seznámit jejich účastníky zejména z řad podnikatelů a výzkumníků s tím, co to je klastr, jaké jsou principy jeho fungování a jaké přínosy může mít pro jeho členy a také pro ekonomický rozvoj regionu.

Účastníkům byly také představeny výsledky studie pro mapování a analýzu klastrového potenciálu Olomouckého kraje v uvedených dvou oborech, kterou pro Olomoucký kraj zpracovala Národní klastrová asociace. Tato studie v teoretické rovině prokázala potenciál pro vznik klastru v Olomouckém kraji, jak v oboru optika a jemná mechanika, tak v oboru technologie pro vodní hospodářství. Účastníci seminářů a zároveň potenciální členové klastrové iniciativy tak měli možnost získat základní informace a také prodiskutovat otázky související s touto tématikou.  Semináře se zúčastnil za Olomoucký kraj také náměstek hejtmana Olomouckého kraje, v jehož gesci je regionální rozvoj, Pavel Šoltys: „Mohu říci, že jsem byl velmi potěšen, kolik zástupců zejména podnikatelských subjektů, ale také zástupců výzkumných organizací relevantních pro dané obory se na obou seminářích sešlo. Věřím, že tento seminář se může stát základem pro budoucí intenzivnější spolupráci v daných oborech mezi podnikateli, výzkumníky, ale i veřejným sektorem v našem kraji, a tato aktivita tak může přispět k našemu cíli – ekonomickému a sociálnímu rozvoji našeho kraje založeném na inovacích a dostatku kvalitních a dobře finančně ohodnocených pracovních míst“, uvedl náměstek Šoltys.

Semináře byly organizovány sdružením OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a jsou součástí aktivit, které vyvíjí Olomoucký kraj ve spolupráci se sdružením OK4Inovace v oblasti podpory možností rozvoje klastrů na jeho území s cílem rozvoje konkurenceschopnosti a inovačního prostředí v kraji. V lednu či únoru 2017 se pak předpokládá konání navazujícího setkání, jehož obsahem bude diskuze nad konkrétními příležitostmi a možnostmi pro rozvoj klastru v uvedených oborech v kraji.

seminář na téma klastrů v oboru optika a jemná mechanika
seminář na téma klastrů v oboru technologie pro vodní hospodářství


Poslední změna 09. 12. 2016 17:53:41