Proběhl vzdělávací seminář na téma rozvoje klastrů

28. 11. 2016

Na krajském úřadě v Olomouci proběhl dne 24. listopadu 2016 vzdělávací seminář nazvaný „Rozvoj klastru – budování regionální konkurenceschopnosti“. Hlavním cílem semináře bylo seznámit klíčové aktéry z řad zástupců veřejné správy, hospodářských komor, vysokých škol a dalších relevantních institucí v regionu s tématem rozvoje klastrů v regionech. Seminář byl organizován sdružením OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Seminář byl veden odborníky z Národní klastrové asociace, kteří seznámili přítomné účastníky s tématy jako jsou fungování a význam koncepce klastrů, jejich mapování a identifikace, facilitace klastrové iniciativy, založení klastrové organizace, management a governance klastrů, implementace klastrové politiky v regionu apod.

Seminář je součástí aktivit, které vyvíjí Olomoucký kraj ve spolupráci se sdružením OK4Inovace v oblasti podpory možností rozvoje klastrů na jeho území s cílem rozvoje konkurenceschopnosti a inovačního prostředí v kraji. V návaznosti na tento seminář jsou připravovány další dva semináře pro zástupce podnikatelů a výzkumných firem s tématem možností rozvoje potenciální klastrové iniciativy na území Olomouckého kraje v oborech optika a jemná mechanika a technologie pro vodní hospodářství. Tyto semináře proběhnou 6. prosince 2016 na krajském úřadě.  Na těchto seminářích budou podnikatelům představeny výsledky v období června až listopadu 2016 zpracované vyhledávací studie pro mapování a analýzu klastrového potenciálu Olomouckého kraje v uvedených dvou oborech. Bližší informace naleznete v přiložených pozvánkách.

Soubor typu pdfPozvánka - Efektivní spolupráce v klastru - optika a jemná mechanika(691,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPozvánka - Efektivní spolupráce v klastru - technologie pro vodní hospodářství(700,6 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 11. 2016 11:13:47