Uvolňování žáků z tělesné výchovy

18. 09. 2023

Ve středu 13. září 2023 proběhl v prostorách kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje workshop k tématu Uvolňování žáků z tělesné výchovy. Účelem setkání byla výměna zkušeností a informací o aktuálním stavu uvolňování dětí z tělesné výchovy. Nedílnou součástí setkání bylo také představení nového metodického pokynu „Metodický pokyn pro zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do TV“ a s tím související legislativní úpravy. V této souvislosti byl nastíněn pohled několika organizací na tuto problematiku. V závěru programu byly představeny příklady dobré praxe pilotních škol. 

Prezentace, program a fotografie naleznete ve složce Pořádané akce.

IMG_4759.JPG


Poslední změna 18. 09. 2023 11:53:04