Propojování formálního a neformálního vzdělávání

19. 10. 2023

Ve středu 11. října 2023 se uskutečnil kulatý stůl věnovaný tématu Propojování formálního a neformálního vzdělávání. Setkání proběhlo v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci, kde se sešli zástupci různých institucí zájmového vzdělávání, jako např. DDM a SVČ, Pevnosti poznání, Vlastivědného muzea, Knihovny města Olomouce, Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce, NPI ČR a další. Účastníci setkání živě diskutovali o možnostech, příležitostech, překážkách a rizicích propojování formálního a neformálního vzdělávání. Pozvání přijal i pan radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje Bc. Jan Žůrek, který zde krátce představil projekt Kreativita do škol. Na závěr setkání se všichni jeho účastnící shodli na vhodnosti realizovat setkání podobného typu častěji. Program a fotografie z pracovního setkání naleznete ve složce Pořádané akce.

IMG_5119.JPG


Poslední změna 19. 10. 2023 08:41:31