2011 - 2013

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků (CZ.1.07/1.3.45/02.0013)-ZRUŠENO (část B)

Soubor typu .pdfDodatek ke smlouvě č. 1 (zveřejněno 19. 11. 2014)(584,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva na zajištění vzdělávání, EDUWORK o s (zveřejněno 26. 11. 2013)(563,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 26. 11. 2013)(727,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy k podání nabídky (zveřejněno 26. 11. 2013)(190 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZrušení výběrového řízení (zveřejněno 29. 10. 2013)(931,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 7. 10. 2013)(247 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění(422,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docxPříloha č. 2 - Návrh smlouvy(217,8 kB)DOCX | PDF

Nákup techniky pro projekt Svět práce v každodenním životě (CZ.1.07/1.1.26/02.0007)

Soubor typu .pdfPříloha č.2 ke kupní smlouvě (zveřejněno dne 13. 10. 2014)(236,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatek č.1 ke smlouvě (zveřejněno 1. 11. 2013)(231,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 14. 10. 2013)(550,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKupní smlouva (zveřejněno 14. 10. 2013)(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 14. 10. 2013)(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečné upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu (zveřejněno 18. 9. 2013)(160,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 11. 9. 2013)(132 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfpříloha č. 1 - Zadávací dokumentace(248 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 2 - Vzor titulního listu nabídky(196,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 3 - Technická specifikace(196,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .jpgPříloha č. 3 - část 2- Plánek učebny - příloha technické specifikace(73,2 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsPříloha č. 4 - Formulář pro zpracování nabídkové ceny(186 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení(192 kB)DOC | PDF

Pronájem školících prostor+stravování účastníků kurzu (CZ.1.07/1.3.45/02.0001)

Soubor typu .pdfDodatek č.2 ke smlouvě (zveřejněno 9. 10. 2014)(58,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva+dodatek č. 1 (uveřejněno 4. 4. 2014)(206,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva (zveřejněno 2. 12. 2013)(144,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 28. 11. 2013)(101,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 28. 11. 2013)(638,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDoplňující informace (zveřejněno 13. 11. 2013)(74,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 1. 11. 2013)(313,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(308,2 kB)stáhnout

Zajištění dodávky ICT techniky do výukových pracovišť DVPP (CZ.1.07/1.3.45/02.0059)

Soubor typu .pdfDodatek_smlouva (zveřejněno 5. 9. 2014)(244,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva_POKROK (zveřejněno 17. 1. 2014)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZapis_posouzeni_hodnoceni (zveřejněno 17. 1. 2014)(2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 23. 12. 2013)(237,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 4. 12. 2013)(241 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf01_Zadávací dokumentace(195,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf02_Podrobná specifikace předmětu zakázky(363,9 kB)stáhnout
Soubor typu .docx03_Krycí list nabídky(183,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .doc04 Čestné prohlášení o kvalifikaci(230 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls05_Položkový rozpočet(34 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docx06_Kupní smlouva(196,9 kB)DOCX | PDF

Zakázka na dod zaříz., přístrojů, uč. pom a dalšího vybav. pro moder. výuky biologie, fyziky a chemie (CZ.01.07/1.1.26/02.0040)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy - zrušení výběrového řízení (zveřejněno 10. 12. 2013)(230,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 26. 11. 2013)(208,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(282,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docxPř. č. 1 - Krycí list(20,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPř. č. 2 - ČP o splnění ZKP(19 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPř. č. 3 - ČP o ekonomické a finanční způsobilosti(15,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPř. č. 4 - Kupní smlouva(106,8 kB)DOCX | PDF

Dodávka zdravotnického vybavení (CZ.1.07/1.1.26/02.0077) - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 9. 12. 2013)(273,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 11. 11. 2013)(283 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1 - Technické specifikace(274,4 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 2 - Krycí list nabídky(189 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříloha č. 3 - Kupní smlouva(374,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 4 - Čestné prohlášení(246,2 kB)stáhnout
Soubor typu .docxPříloha č. 5 - Rozpis nabídkové ceny(185,8 kB)DOCX | PDF

Zkvalitnění výuky v ZŠ Prostějov - dodávka ICT vybavení a nábytkového vybavení multimediální učebny - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfRozhodnutí o zrušení (zveřejněno 18. 12. 2013)(548,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 13. 12. 2013)(436,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(421,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1 - Smlouva (1. část)(472,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 - Smlouva (2.část)(472,7 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsmPříloha č. 3 - Technická specifikace1(99,7 kB)XLSM | PDF
Soubor typu .xlsmPříloha č. 4 - Technická specifikace2(98,6 kB)XLSM | PDF
Soubor typu .pdfPříloha č. 5 - Krycí list nabídky(436,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení(302,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 7 - Metodický dopis č.23(480,2 kB)stáhnout

Nákup techniky pro potřeby projektu (CZ.1.07/1.2.27/02.0030)

Soubor typu .pdfDodatek ke kupní smlouvě (zveřejněno 26. 8. 2014)(69,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 4. 12. 2013)(262,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKupní smlouva (zveřejněno 4. 12. 2013)(646,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 4. 12. 2013)(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 21. 10. 2013)(422,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(117,5 kB)stáhnout

Dodávka výpočetní techniky (CZ.01.07/1.1.26/02.0094) - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy - zrušení VZ (zveřejněno 4. 12. 2013)(208,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDoplňujíci informace č. 2 (zveřejněno 14. 11. 2013)(333,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDoplňující informace k VZ (zveřejněno 6. 11. 2013)(331,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 4. 11. 2013)(437,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(254,8 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsxPříloha č. 1 - Specifikace zboží(13,5 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 2 - Kupní smlouva - VZOR(29,3 kB)DOCX | PDF

Zajištětní dodávky ICT techniky do výukových pracovišť DVPP (CZ.1.07/1.3.45/02.0059)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 2. 12. 2013)(407 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 2. 12. 2013)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečné informace č. 1 (zveřejněno 20. 11. 2013)(169,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 13. 11. 2013)(250,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfpriloha-c-1-zadavaci-dokumentace(195,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfpriloha-c-2-podrobna-specifikace-predmetu-zakazky(321,5 kB)stáhnout
Soubor typu .docxpriloha-c-3-kryci-list-nabidky(183,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docpriloha-c-4-cestne-prohlaseni-o-kvalifikaci(230 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlspriloha-c-5-polozkovy-rozpocet(33,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docxpriloha-c-6-kupni-smlouva(196,6 kB)DOCX | PDF

Zakázka na dodávku informačních technologií (CZ.01.07/1.1.26/02.0040)

Soubor typu .pdfKupní smlouva (zveřejněno 27. 11. 2013)(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 27. 11. 2013)(3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy k podání nabídky (zveřejněno 27. 11. 2013)(194,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 16. 10. 2013)(245,1 kB)stáhnout
Soubor typu .docxPř č 4 - Kupní smlouva(107,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPř. č. 2 - České prohlášení o splnění ZKP(19 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPř. č. 3 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti(15,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPř č 4 - Kupní smlouva(107,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfZADÁVACÍ DOKUMENTACE(369,8 kB)stáhnout

Nábytek do laboratoře biologie a do odborné učebny pro obor elektrikář (CZ.01.07/1.1.26/02.0010)

Soubor typu .pdfZrušení výběrového řízení (zveřejněno 27. 11. 2013)(204,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 25. 11. 2013)(220,1 kB)stáhnout

Pronájem sálů vč. ubytování a souvisejících služeb – Olomoucký kraj (CZ.1.07/1.3.45/02.0053)

Soubor typu .pdfZápis z hodnocení nabídek (zveřejněno 27.11.2013)(266,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis z hodnocení (zveřejněno 10.3.2014)(248,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečné informace (zveřejněno 30. 8.2013)(369 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSMLOUVA S DODAVATELEM (zveřejněno 27. 11. 2013)(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy k podání nabídky (zveřejněno 5. 10. 2013)(203,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečná informace č. 1 (zveřejněno 3. 9. 2013)(376,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 21. 8. 2013)(238,4 kB)stáhnout

OPVK/2013: Soubor vybavení pro poč učebny proj. „CAD - počítačem podporované tech. kreslení do škol“ (CZ.1.07/1.1.26/02.0091)

Soubor typu .pdfKupní smlouva (zveřejněno 26. 11. 2013)(4,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 26. 11. 2013)(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 26. 11. 2013)(269,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečná informace č. 2 (zveřejněno 3. 9. 2013)(148 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečná informace č. 1 (zveřejněno 30. 8. 2013)(163,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 26. 8. 2013)(235,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(682,8 kB)stáhnout

Výběrové řízení na nákup vybavení elektrolaboratoře (CZ.1.07/1.1.26/02.0051)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 21. 11. 2013)(595 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPodepsaná smlouva (zveřejněno 21. 11. 2013)(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis z hodnocení nabídek (zveřejněno 21. 11. 2013)(3,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečné upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu (zveřejněno 5. 11. 2013)(554,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 30. 10. 2013)(485,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1 - Zadávací dokumentace(222,5 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 2 - Vzor titulního listu nabídky(197 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsxPříloha č. 3 - Technická specifikace - popis(179,5 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 4 - Formulář pro zpracování nabídkové ceny(185,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení(192 kB)DOC | PDF

Zakázka na dodávku zařízení, přístrojů, učebních pomůcek a dalšího vybavení pro modernizaci výuky biologie, fyziky a chemie

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy - zrušení výběrového řízení (zveřejněno 20. 11. 2013)(230,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 5. 11. 2013)(252,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(282,4 kB)stáhnout
Soubor typu .docxPříloha č. 1 - Krycí list nabídky(21,5 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění ZKP(20,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 3 - ČP o ekonomické a finanční způsobilosti(15,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 4 - Kupní smlouva(110,3 kB)DOCX | PDF

Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím experimentů (CZ.1.07/1.1.26/02.0081)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 15. 11. 2013)(462,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 21. 10. 2013)(268,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPlná moc(390,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(238 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha_01_Rozpočet(234 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha_02_Krycí list nabídky(187 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha_03_Čestné prohlášení_§53(188 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříloha_04_Rekapitulace SOD(104,2 kB)stáhnout

Moderní výuka na SZŠ Šumperk (CZ.1.07/1.1.26/02.0090) - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy-zrušení (zveřejněno 15. 11. 2013)(338,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečné informace_01 (zveřejněno 30. 10. 2013)(186,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha_01_Rozpočet_2 (zveřejněno 30. 10. 2013)(216 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 23. 10. 2013)(268 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(252,5 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha_01_Rozpočet(215,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha_02_Krycí list nabídky(187 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha_03_Čestné prohlášení_§53(188 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříloha_04_Rekapitulace SOD(102,1 kB)stáhnout

Zajištění ubyt. a strav. pro účastníky vzdělávání a pronájem škol. míst. (CZ.1.07/1.3.45/02.0055, CZ.1.07/1.3.45/01.0011)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 11. 11. 2013)(276,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva - Pythagor (zveřejněno 11. 11. 2013)(942,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPísemná zpráva zadavatele (zveřejněno 11. 11. 2013)(636,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (zveřejněno 1. 11. 2013)(434,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýzva k podání nabídek (zveřejněno 14. 10. 2013)(393,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfzadávací dokumentace(534,2 kB)stáhnout
Soubor typu .docpříloha ZD č 1 - Smlouva - vzor(213,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfpříloha ZD č. 2 - kvalifikační dokumentace(517,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsxpříloha smlouvy č. 1 - Termíny a místa konání seminářů(14,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsxPříloha smlouvy č 2 - Cenová kalkulace(14,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .docPříloha smlouvy č 3 _požadované parametry(189 kB)DOC | PDF

Zajištění vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky (CZ.01.07/1.3.45/02.0065)

Soubor typu .pdfDodatek ke smlouvě_Kyncl(621,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 1. 11. 2013)(725,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva_TTaC (zveřejněno 1. 11. 2013)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva_PhDr Kyncl (zveřejněno 1. 11. 2013)(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o hodnocení nabídek (zveřejněno 1. 11. 2013)(7 MB)stáhnout
Soubor typu .jpgPosouzení a hodnocení nabídek_Protokol z 03102013 (zveřejněno 1. 11. 2013)(658,7 kB)stáhnout
Soubor typu .jpgHodnocení úplnosti obálek a nabídek_Protokol z 27092013 (zveřejněno 1. 11. 2013)(401,8 kB)stáhnout
Soubor typu .jpgBodování nabídek (zveřejněno 1. 11. 2013)(779,8 kB)stáhnout
Soubor typu .jpgDodatečné informace č. 2 (zveřejněno 20. 9. 2013)(612,4 kB)stáhnout
Soubor typu .jpgDodatečné informace č. 1 (zveřejněno 20. 9.2013)(657,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 16. 9. 2013)(227,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1 - specifikace kurzů(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 2 Návrh smlouvy(283,5 kB)DOC | PDF

Dodávka měřící techniky (CZ.01.07/1.1.26/02.0059)

Soubor typu .pdfSmlouva_Edufor + komplet přílohy (zveřejněno 3. 7. 2014)(17,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatek ke kupní smlouvě 2 (zveřejněno 5. 6. 2014)(65,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 31. 10. 2013)(240,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva_Edufor (zveřejněno 31. 10. 2013)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 31. 10. 2013)(333,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 16. 9. 2013)(206,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(389,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1 - technická specifikace(176,7 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsxPříloha č. 2 - krycí list nabídky(9,9 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 3 - kupní smlouva(195,8 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 4 - čestné prohlášení(112,4 kB)DOCX | PDF

Dodávka výpočetní techniky a zařízení (CZ.1.07/1.1.26/02.0077)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 4. 10. 2013)(209,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva s vítězným uchazečem (zveřejněno 4. 10. 2013)(825,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o hodnocení nabídek (zveřejněno 4. 10. 2013)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečná změna termínu prohlídky místa plnění zakázky (zveřejněno 4. 9. 2013)(92,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 2. 9. 2013)(245 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č 1 - Technické specifikace(253 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 - Krycí list nabídky(366,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 3 - Kupní smlouva(376,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 4 - Čestné prohlášení- kancelářská tech.(238,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docxPříloha č. 5 - Rozpis nabídkové ceny(186,5 kB)DOCX | PDF

Pořízení IT techniky II (CZ.1.07/1.1.26/02.0095)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 22. 10. 2013)(255,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKupní smlouva (zveřejněno 22. 10. 2013)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 22. 10. 2013)(5,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 20. 9. 2013)(312,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(5,5 MB)stáhnout

Dodávka zařízení a dalšího vybavení pro modernizaci výuky na SŠA Prostějov (CZ.01.07/1.1.26/02.0087)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 31. 10. 2013)(196,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKupní smlouva (zveřejněno 31. 10. 2013)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZpráva o otevírání obálek a hodnocení nabídek (zveřejněno 31. 10. 2013)(937,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 4. 10. 2013)(230,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(179,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 1 - Krycí list nabídky(132,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 2 - Technická dokumentace(191 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele(110,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 4 - Návrh smlouvy(144,5 kB)DOC | PDF

Pořízení laboratorního vybavení pro Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 (CZ.1.07/1.1.26/02.0004)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 16. 10. 2013)(243,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKupní smlouva AutoCont (zveřejněno 16. 10. 2013)(571,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis z hodnocení nabídek (zveřejněno 16. 10. 2013)(458,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 20. 9. 2013)(192,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(306,2 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 1 - ZD Krycí list(35 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříloha č. 2a - ZD technická specifikace(44,9 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 2b - ZD výkaz výměr(45,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříloha č. 3 - ZD ČP kvalifikace Uničov laboratoř(46,2 kB)stáhnout

Zajištění ubytování a stravování pro účastníky vzdělávání a pronájem učebny - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfRozhodnutí o zrušení VZ (zveřejněno 10. 10. 2013)(286,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 2. 10. 2013)(237,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(374,9 kB)stáhnout
Soubor typu .docSmlouva(212 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsxPříloha smlouvy č. 1 - Termíny a místa konání seminářů(11,1 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsxPříloha smlouvy č. 2 - Cenová kalkulace(12,1 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .docPříloha smlouvy č. 3 - Požadované parametry(189 kB)DOC | PDF

Výběrové řízení na dodávku výpočetní a prezentační techniky (CZ.1.07/1.1.26/02.0029)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 2. 10. 2013)(196,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKupní smlouva (zveřejněno 2. 10. 2013)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 2. 10. 2013)(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 3. 9. 2013)(72,1 kB)stáhnout
Soubor typu .docxZADÁVACÍ DOKUMENTACE(290 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 1 - Krycí list nabídky(19,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění ZKP - vzor(20,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 3 - Čestné prohlášení o EFZ - vzor(16,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 4 - Kupní smlouva(302,5 kB)DOC | PDF

KVALITECH - nákup ICT (CZ.01.07/3.2.05/04.0006)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 1. 10. 2013)(229,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfComIT services- kupní smlouva (zveřejněno 1. 10. 2013)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 1. 10. 2013)(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 9. 9. 2013)(226,2 kB)stáhnout

Dodávka zařízení a dalšího vybavení na SŠA Prostějov (CZ.01.07/1.1.26/02.0087) - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfRozhodnutí o zrušení VŘ (zveřejněno 2. 10. 2013)(178,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 19. 9. 2013)(169,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva s dodavatelem (zveřejněno 19. 9. 2013)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZpráva o otevíráni a hodnocení nabídek (zveřejněno 19. 9. 2013)(741,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 15. 8. 2013)(213,3 kB)stáhnout
Soubor typu .docZadávací dokumentace(202 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č.1 - Krycí list nabídky(132,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 2 - Technická dokumentace(191,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele(110,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 4 - Návrh smlouvy(145 kB)DOC | PDF

ZAKÁZKA NA DODÁVKU ICT TECHNIKY, SOFTWARE A INTERAKTIVNÍCH UČEBEN (CZ.1.07/1.1.26/02.0037)

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 26. 9. 2013)(169,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva (zveřejněno 26. 9. 2013)(8,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 26. 9. 2013)(7,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 5. 9. 2013)(227,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docZadávací dokumentace(751,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 1 - Krycí list nabídky(651 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 2 - Technická dokumentace(641,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele(627 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č 4 - Návrh smlouvy(691 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č 5 - Ceník(635,5 kB)DOC | PDF

Hotelové služby - školící prostory, stravování (CZ.1.07/1.3.45/02.0001)- ZRUŠENO

Soubor typu .pdfZrušení VŘ (zveřejněno 26. 9. 2013)(452,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDoplňující dotaz k VŘ č. 2 (zveřejněno 19. 9. 2013)(316,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečné informace-Dotaz k VŘ (zveřejněno 18. 9. 2013)(298,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 10. 9. 2013)(220 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(331,4 kB)stáhnout

Pořízení IT techniky (CZ.1.07/1.1.26/02.0095)-ZRUŠENO

Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 20. 9. 2013)(165,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 10. 9. 2013)(280,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(10 MB)stáhnout

Nákup techniky pro projekt Svět práce v každodenním životě (CZ.1.07/1.1.26/02.0007)-ZRUŠENO

Soubor typu .pdfRozhodnutí o zrušení veřejné zakázky (zveřejněno 4. 9. 2013)(102,3 kB)stáhnout
Soubor typu .docxDodatečná změna zadávacích podmínek ze strany zadavatele (zveřejněno dne 26. 8. 2013)(172 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .xlsPriloha č. 3 - Technická specifikace - upravená dne 26. 8. 2013 (zveřejněno dne 26. 8. 2013)(195,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .jpgPříloha k příloze č. 3 - Technická specifikace - Plán učebny biologie (zveřejněno dne 26. 8. 2013)(107,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 19. 8. 2013)(117,7 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 1 -Zadávací dokumentace(260 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 2 - Vzor titulního listu nabídky(196,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 3 - Technická specifikace(195 kB)
Soubor typu .xlsPříloha č. 4 - Formulář pro zpracování nabídkové ceny(186 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení(191 kB)DOC | PDF

VŘ na sazbu a výrobu vzděláv. a propag. materiálů propagujících technické a přírodovědné obory (CZ.1.07/1.1.26/02.0029)

Soubor typu .pdfZápis o posouzení a hodnocení nabídek (zveřejněno 2. 10. 2013)(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfKupní smlouva (zveřejněno 2. 10. 2013)(784,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 18. 9. 2013)(182,7 kB)stáhnout
Soubor typu .docxDodatečné informace č. 2 (zveřejněno 29. 8. 2013)(24,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č.1 - Krycí list - oprava (zveřejněno 29. 8. 2013)(21,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 4 - Kupní smlouva - oprava (zveřejněno 29. 8. 2013)(265,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfDodatečné informace č. 1 (zveřejněno 26. 8. 2013)(52,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 20. 8. 2013)(175,4 kB)stáhnout
Soubor typu .docxZadávací dokumentace(285,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 1 - Krycí list(19,9 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 2 - Čestné prohlášení o ZKP(20,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 3 - Čestné prohlášení o EFZ(16,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 4 - Kupní smlouva(267,4 kB)DOCX | PDF

Zakázka na tvorbu video spotů pro zvýšení motivace žáků středních škol ke studiu technických oborů (CZ.1.07/1.1.26/01.0055)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 17. 7. 2013)(203,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(162,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečné informace č. 1(73,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 - Technická dokumentace - stav po dodatečných informacích č. 1(70,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRámcový podklad pro scénář k výukovému DVD_FYZIKA(69,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRámcový podklad pro scénář k výukovému DVD_MATEMATIKA(106,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRámcový podklad pro scénář k výukovému DVD_Výpočetní technika(107,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 26. 8. 2013)(168,4 kB)stáhnout

Dodávka výpočetní techniky a zařízení (CZ.1.07/1.1.26/02.0077) - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfOznámení o zrušení VZ ( zveřejněno 19. 8. 2013)(34,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 12. 8. 2013)(280,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1 - Technické specifikace(257,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 - Krycí list nabídky(366,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 3 - Kupní smlouva(376,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 4 - Čestné prohlášení(239,1 kB)stáhnout
Soubor typu .docxPříloha č. 5 - Rozpis nabídkové ceny(186 kB)DOCX | PDF

E-learningové rozhraní (CZ.1.07/1.2.12/04.0010)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 19. 7. 2012)(235,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 22. 7. 2013)(170,8 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodání ICT techniky (CZ.01.07/1.1.26/01.0018)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 27. 8. 2012)(215,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 22. 7. 2013)(169,4 kB)stáhnout

Zajištění ubytování a stravování pro účastníky vzdělávání a pronájem učebny (CZ.1.07/1.3.45/01.0011)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 5. 12. 2012)(63 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRozhodnutí (zveřejněno 19. 7. 2013)(239,3 kB)stáhnout

Komplexní zajištění e-learningového řešení projektu (CZ.1.07/1.2.27/01.0028)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 29. 10. 2012)(215,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha č. 1 Krycí list nabídky(192 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 2 Čestné prohlášení(200 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 3 Nabídkový formulář(203,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 4 Návrh smlouvy(213,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříloha č. 5 Technická specifikace služby(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 6 Vzorová hodina(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 7 Popis her(625,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 29. 3. 2013)(265,5 kB)stáhnout

Nákup vybavení dílen pro automobilní obory (CZ.1.07/1.1.26/01.0008)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejneno 7. 12. 2012)(218,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 25. 1. 2013)(225,5 kB)stáhnout

Elektronická interaktivní učebnice pro iPad (CZ.01.07/1.1.26/01.0023)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 4. 1. 2013)(241,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace (zveřejněno 4. 1. 2013)(330,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatečné informace (zveřejněno 11. 1. 2013)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .docxSmlouva o dílo - učebnice iPAD (zveřejněno 11. 1. 2013)(128,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 16. 1. 2013)(197,5 kB)stáhnout

Elektronická interaktivní učebnice pro iPad (CZ.01.07/1.1.26/01.0023)

Soubor typu .pdfDodatečné informace k VŘ (zveřejněno 17. 12. 2012)(832,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfUpřesnění k technické dokumentaci (zveřejněno 13. 12. 2012)(740,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 10. 12. 2012)(211,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace (zveřejněno 10. 12. 2012)(320,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 21. 12. 2012)(224,8 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodávku ICT techniky na SŠT Přerov (CZ.1.07/1.1.26/01.0023)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 26. 9. 2012)(252,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 6. 11. 2012)(171,7 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodání e-learningového portálu (CZ.01.07/1.1.26/01.0018)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 29. 3. 2012)(224,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 18. 10. 2012)(196,5 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodání ICT techniky - ZRUŠENO (CZ.01.07/1.1.26/01.0018)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 25. 6. 2012)(204,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 18. 10. 2012)(194,6 kB)stáhnout

Nákup ICT pro projekt TAKE IT EASY

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 19. 7. 2012)(233,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 10. 8. 2012)(194,3 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodávku ICT techniky na SŠT Přerov - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 13. 7. 2012)(213,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(353,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 10. 8. 2012)(197,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDoplnění odůvodnění zrušení (zveřejněno 17. 8. 2012)(115,9 kB)stáhnout

Dodávka ICT techniky pro projekt "Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci (CZ.1.07/3.2.05/02.0033)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 25. 6. 2012)(251,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 20. 7. 2012)(209,1 kB)stáhnout

Tvorba naučného DVD (CZ.1.07/1.3.45/01.0022)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 31. 5. 2012)(206,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 15. 6. 2012)(226 kB)stáhnout

2. výzva - Souhrnná dodávka ICT techniky a SW (CZ.1.07/1.5.00/34.0274, CZ.1.07/1.3.45/01.0022)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 26. 4. 2012)(207,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 29. 5. 2012)(196,1 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodávku ICT techniky na SŠT Přerov (CZ.1.07/1.1.26/01.0023) - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 22. 5. 2012)(226,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy ( zveřejněno 15. 6. 2012)(192,3 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodání ICT techniky na SŠT Přerov (CZ.01.07/1.1.26/01.0023) - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 30. 3. 2012)(223,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 18. 4. 2012)(165,9 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodání ICT techniky (CZ.1.07/1.1.26/01.0018) - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 29. 3. 2012)(224,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 25. 4. 2012)(165,1 kB)stáhnout

Souhrnná dodávka ICT techniky a SW (CZ.1.07/1.3.45/01.0022, CZ.1.07/1.5.00/34.0274) - ZRUŠENO

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 28. 3. 2012)(242,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 20. 4. 2012)(203,3 kB)stáhnout

Dodávka výpočetní techniky II. (CZ.01.07/1.1.26/01.0046, CZ.01.07/1.2.27/01.0023)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 28. 3. 2012)(199 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace (zveřejněno 28. 3. 2012)(300,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 16. 4. 2012)(210,5 kB)stáhnout

Tvorba e-learningové aplikace, její hosting a správa (CZ.01.07/3.2.05/03.0026)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 12. 3. 2012)(211,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 3. 4. 2012)(196,8 kB)stáhnout

Dodávka technického vybavení střelnice (CZ.01.07/1.1.26/01.0024)

Soubor typu .pdfSoutěžní zadávací podmínky(162,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 28. 2. 2012)(198,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy k podávání nabídek (zveřejněno 5. 4. 2012)(171 kB)stáhnout

Dodávka výpočetní techniky (CZ.1.07/1.1.26/01.0037)

Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(250,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 6. 3. 2012)(226,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy k podávání nabídek (zveřejněno 29. 3. 2012)(179,2 kB)stáhnout

Dodávka technického zařízení (CZ.01.07/1.1.26/01.0025)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 8. 3. 2012)(221,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDodatek k výzvě k podávání nabídek - oprava e-mailové adresy (zveřejněno 8. 3. 2012)(197,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 29. 3. 2012)(197,2 kB)stáhnout

Nábytek do laboratoře biologie a do odborné učebny pro obor elektrikář (CZ.01.07/1.1.26/02.0010)-ZRUŠENO

Soubor typu .pdfZrušení výběrového řízení (zveřejněno 27. 11. 2013)(204,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídek (zveřejněno 25. 11. 2013)(220,1 kB)stáhnout

Dodávka výpočetní techniky - ZRUŠENO (CZ.01.07/1.1.26/01.0046, CZ.01.07/1.2.27/01.0023)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 16. 3. 2012)(199,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace (zveřejněno 16. 3. 2012)(302,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 28. 3. 2012)(170,5 kB)stáhnout

Dodávka vybavení odborných pracovišť (CZ.01.07/1.1.26/01.0053)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 2. 3. 2012)(236,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(244,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 22. 3. 2012)(197,6 kB)stáhnout

Zakázka na dodání ICT vybavení v rámci projektu Zlepšování výuky pro žáky se SVP na ZŠ a MŠ Schola Viva OPAKOVANÁ výzva

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 5. 3. 2012)(266,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(265,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 22. 3. 2012)(196,1 kB)stáhnout

Dodávka ICT techniky (CZ.01.07/1.1.26/01.0024)

Soubor typu .pdfZadávací podmínky(166 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 8. 2. 2012)(239 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 12. 3. 2012)(170,6 kB)stáhnout

Tisk odborných textů - 2. kolo (CZ.1.07/3.2.05/01.0006)

Soubor typu .pdfOslovení(86,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(661,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 22. 2. 2012)(137,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 9. 3. 2012)(202,4 kB)stáhnout

Nákup ICT pro realizaci doškolovacích modulů (CZ.1.07/1.3.13/04.0010)

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 13. 12. 2011)(211,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zrušeno 3. 1. 2011)(210,2 kB)stáhnout

Tisk odborných textů - Zrušeno (CZ.1.07/3.2.05/01.0006)

Soubor typu .pdfOslovení(86,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZadávací dokumentace(662,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 6. 2. 2012)(91 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 21. 2. 2012)(203,7 kB)stáhnout

Zakázka na dodávku webového e-learningového portálu v rámci projektu Digitální škola II (CZ.1.07/1.1.04/03.0059)

Soubor typu .pdfvýzva (zveřejněno 21.6.2011)(209,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 15.7.2011)(199,8 kB)stáhnout

Zakázka na dodání ICT vybavení v rámci projektu Zlepšování výuky pro žáky se SVP na ZŠ a MŠ Schola Viva (CZ.1.07/1.2.12/04.0010)

Soubor typu .pdfOznámení o zrušení VŘ(240,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno dne 27. 1. 2012)(306,9 kB)stáhnout

Zakázka na dodání webového e-learningového portálu v rámci projektu DVPP v projektovém řízení v Olomouckém kraji

Soubor typu .pdfvýzva (zveřejněno 6. 10. 2011)(200,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 27. 10. 2011)(170,2 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodání ICT techniky v rámci projektu Digitální škola II (CZ.1.07/1.1.04/03.0059)

Soubor typu .pdfvýzva (zveřejněno 2.5 2011)(206,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 30.5 2011)(199,2 kB)stáhnout

Nákup IT zařízení a technologie (CZ.1.07/1.1.04/03.0025)

Soubor typu .pdfvýzva (zveřejněno 1.4.2011)(210,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 3.5.2011)(170,2 kB)stáhnout

Dodávka vybavení projektové učebny (CZ.01.07/1.3.13/02.0016)

Soubor typu .pdfvýzva(201,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfzadávací dokumentace (zveřejněno 14.3.2011)(169,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 14.4.2011)(200,1 kB)stáhnout

Souhrnná dodávka E-learningového řešení pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků v projektovém řízení za využití e-aplikace

Soubor typu .pdfvýzva (zveřejněno 18.3.2011)(208,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 8.4.2011)(185,3 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na dodání simulačních pomůcek, ICT techniky, výukového SW pro autodiagnostiku a školení pro pedagogy

Soubor typu .pdfvýzva(215,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfzadávací dokumentace (zveřejněno 24.2.2011)(207,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 18.3.2011)(197,4 kB)stáhnout

Dodávka vybavení projektové učebny" - ZRUŠENO (CZ.01.07/1.3.13/02.0016)

Soubor typu .pdfvýzva(200,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfzadávací dokumentace (zveřejněno 25.2.2011)(169,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 11.3.2011)(168,9 kB)stáhnout

Dotisk Katalogu řemesel v rámci projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost řemesel (CZ.1.07/1.1.04/01.0194)

Soubor typu .pdfvýzva(86,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfzadávací dokumentace (zveřejněno 7.1.2011)(196,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 24.2.2011)(225,5 kB)stáhnout

Vytvoření elearningového softwaru a dodávka výpočetní techniky (CZ.1.07/3.2.05/02.0011)

Soubor typu .pdfvýzva (zveřejněno 22.12.2010)(206,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfvýsledek výzvy (zveřejněno 1.2.2011)(169,5 kB)stáhnout

Souhrnná zakázka na vytvoření e-portálu včetně SW aplikace a HW vybavení bezprostředně souvisejícího s provozem e-portálu

Soubor typu .pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 21.12.2010)(211,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 4.1.2011)(194,9 kB)stáhnout

Naprogramování a zpracování e-learningu včetně grafiky (CZ.1.07/1.1.02/02.0078)

Soubor typu .pdfvýzva k podání nabídky (zveřejněno 27.1.2011) - zrušeno 31.1.2011(151,5 kB)stáhnout

Dodávka ICT a počítačového serveru (CZ.1.07/3.2.05/02.0003, CZ.1.07/1.1.00/14.0129)

Soubor typu .pdfvýzva (zveřejněno 31. 3. 2011)(299,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýsledek výzvy (zveřejněno 18. 4. 2011)(104,6 kB)stáhnout

Zakázka na dodání ICT vybavení v rámci projektu Zlepšování výuky pro žáky se SVP na ZŠ a MŠ Schola Viva (CZ.1.07/1.2.12/04.0010)

Soubor typu pdfVýzva k podání nabídky (zveřejněno 30. 1. 2012)(307,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZadávací dokumentace(273,7 kB)stáhnout


Poslední změna 02. 04. 2015 08:03:48