14. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

foto-3.jpg
foto-2.jpg
foto-1.jpg

Aktivita byla zaměřena na přenos dobré praxe v realizaci projektů mikroregionů a MAS Olomouckého kraje, představení aktuálních informací z ROP Střední Morava a představení úspěšně realizovaných aktivit mikroregionu, který se spolupodílí na přípravě akce. Cílem je posílení a prohloubení komunikace mezi mikroregiony, MAS a Olomouckým krajem. Obsahem setkání byly prezentace spolupořádajícího mikroregionu Plumlovsko, aktivit MAS Prostějov venkov o.p.s. a akcí pořádaných v zámku Plumlov. S velkým zájmem účastníků se setkala prezentace Povodí Moravy věnovaná revitalizaci Plumlovské přehrady a Podhradského rybníka. Účastníci byli na setkání seznámeni s aktuálními informacemi z ROP Střední Morava prostřednictvím prezentace zástupce ÚRR, s aktualitami o dalších možnostech čerpání finančních prostředků z EU. Zástupci Univerzity Palackého v Olomouci představili účastníkům publikaci Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu a vyzdvihli přednosti zpracování informací o mikroregionu danou formou a možnosti využití publikace. Dále program pokračoval prezentací aktivit projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+ a informacemi o přípravě regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava na nové programovací období po roce 2013 v rámci společné aktivity Olomouckého kraje, Zlínského kraje a ÚRR.

Pozvánka a prezentace

Soubor typu .pptxPrezentace - POV_CesR(197,1 kB)PPTX | PDF
Soubor typu .pptxPrezentace - projekty technické pomoci ROP SM(1,4 MB)PPTX | PDF
Soubor typu .pptxPrezentace ROP SM 21. 6. 2012(381,6 kB)PPTX | PDF
Soubor typu .pptxPrezentace - Zámek Plumlov(14,1 MB)PPTX | PDF
Soubor typu .pptPrezentace Povodí Moravy, přehrad, rybník(9,1 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptmPrezentace MAS(22,9 MB)PPTM | PDF
Soubor typu .pptPrezentace Mikroregionu Plumlovsko(3,5 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pdfPozvánka(78,3 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00