12. Formuláře

Odbor kancelář hejtmana

Soubor typu pdfSystém udělování záštit Olomouckého kraje a žádost o záštitu - záštita formulář(337,1 kB)stáhnout
Soubor typu .rtfŽádost o udělení souhlasu k užití loga Olomouckého kraje(200,5 kB)stáhnout
Soubor typu .docŽádost o udělení souhlasu k užití znaku Olomouckého kraje(25,5 kB)DOC | PDF

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor sportu, kultury a památkové péče

Soubor typu docFormulář žádosti o přemístění movité kulturní památky(34,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docFormulář žádosti o přemístění stavby, která je kulturní památkou(35,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docFormulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově NKP(34 kB)DOC | PDF
Soubor typu docFormulář žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování NKP(34,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsFormulář projektového námětu(161 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docŽivotní situace - informace pro občana - odvolání proti rozhodnutí ředitele(29,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxUznání zahraničního vzdělání - komentář(45,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxRecognition-of-foreign-education-commentary(47,6 kB)stáhnout

Odbor životního prostředí

Soubor typu .docPřihláška k registraci živočicha(63,5 kB)DOC | PDF

Formuláře - krajské příspěvky a dotace

Formuláře jsou ke stažení zde


Poslední změna 09. 11. 2017 14:38:23