Silniční doprava

Aktuality

16.01.2024 - Obsazení pracoviště Jeseník 2024

Důležitá informace pro dopravce. Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje sděluje dopravcům se sídlem podnikání v působnosti obce s rozšířenou působností: Jeseník, že pouze po níže uvedenou přechodnou dobu bude detašované pracoviště Dukelská 1240/27 v Jeseníku přijímat a potvrzovat písemný záznam do spisu o finanční způsobilosti podnikatele v silniční dopravě.

30.03.2022 - Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022

V důsledku přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility budou od 21. května 2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dále jen „dodávka“) dopadat obdobné povinnosti vztahující se v současnosti na podnikatele v silniční dopravě provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny (dále jen „velké vozidlo“), pokud budou těmito vozidly provozovat mezinárodní dopravu nebo dopravu mezi dvěma místy na území jiného členského státu (tzv. kabotáž).

10.03.2022 - Jak správně zaznamenat překročení státních hranic

Povinné záznamy v tachografu nebo na záznamových listech nejsou úplnou novinkou. Přesto nebude chybou některé věci připomenout a upřesnit.

10.03.2022 - Nové povinnosti pro podnikatele v mezinárodní přepravě v rámci EU či při využití kabotáže s vozidly v rozmezí 2.5 t až 3.5 t celkové hmotnosti

Předmětem připravované novely zákona o silniční dopravě je zajištění implementace předpisů Evropské unie, které jsou součástí Balíčku mobility I., a to zejména s ohledem na rozšíření věcné působnosti unijních nařízení: • nařízení Evropského parlamentu a Rady Nařízení (ES) č. 1071/2009 a • nařízení Evropského parlamentu a Rady Nařízení (ES) č. 1072/2009

21.01.2022 - Novinky v prokazování finanční způsobilosti od 21.2. a od 22.5.2022

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 oznamuje


archiv aktualit »
Soubor typu pdfTelefonní seznam pracovníků oddělení silniční dopravy(272,9 kB)stáhnout
Aktualizace dne 08.09.2023. Kontaktní osoba: Petr Slanina, tel. 585 508 589

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Soubor typu pdfPotvrzení o činnostech dle Nařízení (ES) 561/2006 nebo AETR(508,3 kB)stáhnout

Finanční způsobilost dopravců

Soubor typu docZáznam k prokázání finanční způsobilosti pro rok 2024(105 kB)stáhnout
Soubor typu docxČástky pro plnění FZ v roce 2024 dle počtu vozidel(13,3 kB)stáhnout
Soubor typu docZahajovací výkaz pro nového dopravce - 2024(35 kB)stáhnout
Soubor typu docJak doložit krajskému úřadu daňové přiznání zaslané do datové schránky Finančního úřadu(32,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovisko Ministerstva dopravy k prokazování FZ - novelizováno(529,3 kB)stáhnout
Soubor typu docČestné prohlášení externího daňového poradce(31 kB)stáhnout
Soubor typu docSdělení o změně ve vozovém parku(57 kB)stáhnout
Aktualizace dne 09.04.2024. Kontaktní osoba: Bc. Jana Herynková: tel. 585 508 588, Bc. Lenka Bouchalová: tel. 585 508 592; Hana Čapková: tel. 585 508 586; Kateřina Veselá, DiS.: tel. 585 508 486 a Ing. Lubomír Huf: tel. 583 218 514. 

Eurolicence a Osvědčení řidiče z třetích zemí mimo EU

Soubor typu docŽádost o vydání Eurolicence nebo jejich opisů(40,5 kB)stáhnout
Soubor typu docŽádost o vydání Osvědčení řidiče ze zemí mimo EU(40 kB)stáhnout
Soubor typu docKontakty na příslušné pracovníky oddělení silniční dopravy(31,5 kB)stáhnout
Soubor typu docSdělení o změně ve vozovém parku(57 kB)stáhnout
Soubor typu docČestné prohlášení ke ztrátě - zcizení či poškození dokladu(38,5 kB)stáhnout
Aktualizace dne 22.05.2024. Kontaktní osoba: Bc. Jana Herynková: tel. 585 508 588, Bc. Lenka Bouchalová: tel. 585 508 592; Hana Čapková: tel. 585 508 586; Kateřina Veselá, DiS.: tel. 585 508 486

Odborná způsobilost dopravců

Soubor typu pdfTermíny zkoušek odborné způsobilosti odpovědných zástupců pro silniční dopravu v roce 2024(363,9 kB)stáhnout
Soubor typu .docWebová aplikace pro testování odborné způsobilosti dopravců(22,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docPřihláška ke zkoušce OZ(41 kB)stáhnout
Soubor typu docxNabídka komerčního školení ke zkoušce odborné způsobilosti - ČESMAD(12,5 kB)stáhnout
Soubor typu .docInformace k průběhu zkoušky OZ(44 kB)DOC | PDF
Soubor typu pdfSeznam testových otázek + klíč k řešení(465,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady případových studií - nákladní(48,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady případových studií - osobní(55 kB)stáhnout
Soubor typu docSeznam právních norem ke zkoušce odborné způsobilosti(34 kB)stáhnout
Soubor typu docŽádost o vydání osvědčení za typ dle EU(42 kB)stáhnout
Soubor typu docČestné prohlášení ke ztrátě, zcizení či o poškození osvědčení odborné způsobilosti(40,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrh smlouvy o činnosti odpovědného zástupce(140,5 kB)stáhnout
Soubor typu .docCo má obsahovat návrh obsahu Smlouvy o povinnostech odpovědného zástupce(30,5 kB)DOC | PDF
Aktualizace dne 18.03.2024. Kontaktní osoba: Bc. Jana Herynková: tel. 585 508 588, Bc. Lenka Bouchalová: tel. 585 508 592; Hana Čapková: tel. 585 508 586; Kateřina Veselá, DiS.: tel. 585 508 486

Autoškoly a akreditovaná školící střediska

Soubor typu pdfSeznam akreditovaných školicích středisek(161,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOkruhy ke zkoušce k získání profesního osvědčení učitele autoškoly(486,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel(821,3 kB)stáhnout
Aktualizace dne 31.01.2024. Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Carda, tel. 585 508 599

Stanice technické kontroly

Soubor typu pdfSeznam Stanic technické kontroly v Olomouckém kraji(181,9 kB)stáhnout
Aktualizace dne 25.09.2023. Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Carda, tel. 585 508 599

Výjimky ze zákazu jízd

Soubor typu docŽádost o udělění výjimky z víkendového/prázdninového omezení jízd(36 kB)stáhnout
Soubor typu .docPotvrzení účelu výjimky - povinná příloha k žádosti(28,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docPravidla pro udělení víkendové/prázdninové výjimky(33 kB)stáhnout
Soubor typu rtfVýtah z § 43 - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu(67,9 kB)stáhnout
Aktualizace dne 18.03.2024. Kontaktní osoba: Petr Slanina, tel. 585 508 589

Mezinárodní autokarová doprava pro vlastní potřeby

Soubor typu .docŽádost o osvědčení - autokary pro vlastní potřebu(46,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfOsvědčení pro dopravu autobusem pro vlastní potřebu(274,5 kB)stáhnout
Soubor typu docČestné prohlášení ke ztrátě, zcizení nebo o poškození dokladu(40,5 kB)stáhnout
Aktualizace dne 12.03.2024. Kontaktní osoba: Bc. Jana Herynková: tel. 585 508 588, Hana Čapková: tel. 585 508 586; Bc. Lenka Bouchalová: tel. 585 508 592; Kateřina Veselá, DiS.: tel. 585 508 486.

Správní řízení - přestupky na úseku silniční dopravy

Soubor typu docxJak správně zasílat sdělení ke správnímu řízení(12,5 kB)DOCX | PDF
Aktualizace dne 01.07.2020. Kontaktní osoba: Petr Slanina, tel. 585 508 589 nebo Mgr. Martina Lánská: tel. 585 508 593

Ostatní informace

Soubor typu pdfPaměťová karta řidiče - homologační štítek e8(321,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxNová pravidla pro vysílání pracovníků k poskytování služeb na území Rakouska(16,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxNová pravidla pro vysílání pracovníků k poskytování služeb na území Itálie(20,6 kB)stáhnout
Aktualizace dne 10.07.2020. Kontaktní osoba: Petr Slanina, tel. 585 508 589

Kontakty

Mgr. Petr Hrdlička

vedoucí oddělení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 304 p.hrdlicka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1403

Mgr. Lukáš Bílek

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 312 l.bilek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Bc. Lenka Bouchalová

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 592 l.bouchalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1418

Bc. Miroslav Carda

referent agendy STK a AŠS
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 599 m.carda@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1403

Hana Čapková

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě (ORP Olomouc, Šternberk, Litovel a Uničov)
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 586 h.capkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1418

Bc. Jana Herynková

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě (ORP Přerov, Hranice a Lipník nad Bečvou)
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 588 j.herynkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1417

Mgr. Leona Honová

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 472 l.honova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Ing. Lubomír Huf

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě (ORP Šumperk, Zábřeh a Jeseník
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   583 218 514 l.huf@olkraj.cz
Bulharská 372/8, 78701 Šumperk, patro , kancelář: 154

Mgr. Martina Lánská

referent agendy bodového systému řidičů
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 593 m.lanska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1417

Ing. Petr Netušil

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 481 p.netusil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1403

Mgr. Alena Římská

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 590 a.rimska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Petr Slanina DiS.

referent agendy udělování výjimek z omezení jízdy
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 589 p.slanina@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1417

Mgr. Stanislav Tesařík

referent řízení o přestupcích v sliničním provozu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 384 s.tesarik@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Mgr. Věra Tomančáková

referent řízení o přestupcích v silničním provozu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 305 v.tomancakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1410

Kateřina Veselá DiS.

referent agendy podnikatelů v silniční dopravě
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 486 k.vesela@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 14, kancelář: 1418


Poslední změna 22. 05. 2024 09:02:19