Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 5

V souladu s ustanovením § 42b odst. 11 ve vazbě na § 42 odst. 10 stavebního zákona pořizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, zajistil po poslední aktualizaci vyhotovení dokumentace Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po Aktualizaci č. 5.

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017), Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 (účinnost 19. 3. 2019), Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019) a Aktualizace č. 4 usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 pod č. j. KUOK 123647/2021 (účinnost 27. 1. 2022) a Aktualizace č. 5 ZÚR OK usnesením č. UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022 OOP pod č. j. KUOK 103281/2022 (účinnost 22. 10. 2022).

Dokumentace Aktualizace č. 5 ZÚR OK v listinné podobě včetně úplného znění a dokladová část je uložena u pořizovatele.

Upozornění: Soubory dokumentace je možné prohlížet přímo v prohlížeči. Soubory větší velikosti (obecně nad 15 MB, zejména mapy a výkresy) však doporučujeme nejprve stáhnout do počítače a až poté otevřít pro prohlížení.

Mapová aplikace

 

Zásady územního rozvoje

! testovací provoz !


Mapová aplikace obsahuje jednotlivé výkresy ZÚR OK v úplném znění po aktulizaci č. 5 a umožňuje přímou vazbu všech grafických prvků na textovou část dokumentace. Aplikace dále nabízí řadu užitečných funkcí jako připojení dokumentací sousedních krajů, připojení vlastního datového obsahu nebo např. tisk.


Poslední změna 03. 05. 2024 13:35:11