Z domova do života

Dne 22. května 2018 se na Střední škole polytechnické v Olomouci sešli zástupci dětských domovů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje u kulatého stolu k diskusi nad přípravou dětí žijících v dětských domovech a jejich další podporou při přechodu do života mimo domov. Jednání se zúčastnila zástupkyně Úřadu práce Olomouc,  Domu na půli cesty a zástupkyně projektu „Začni správně“, který realizuje společnost Yourchance. Smyslem fungování yourchance o.p.s. je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Cílem kulatého stolu bylo zmapování a posílení spolupráce mezi zúčastněnými organizacemi kulatého stolu při podpoře mladých dospělých odcházejících z dětského domova mimo jiné také v oblasti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. Konkrétně se diskutovalo k tématu mentoringu, kariérového poradenství, spolupráce s ÚP, startovacích bytů, poradenské činnosti a spolupráce s krajským koordinátorem projektu „Začni správně“. Účastníci setkání vyhodnotili jako velmi podnětné a přínosné, získali nejen nové informace, ale i kontakty. Nejdůležitější, na čem se všichni shodli, je podpora dětí v získání vyššího stupně vzdělání než je základní a to z důvodu větší uplatnitelnosti na trhu práce.

Více informací najdete na yourchance a v přílohách této aktuality.  

img-2913.jpg
img-2920.jpg
img-2916.jpg
img-2912.jpg
img-2911.jpg
Soubor typu pdfProgram setkání(356,1 kB)stáhnout


Poslední změna 31. 05. 2018 14:23:12