Vzdělávání ředitelů a dalších zástupců středních škol

Výjezdní vzdělávací setkání pedagogů se realizovalo v termínu 3. – 5. října 2018 a setkalo se u účastníků s velkým zájmem. Na programu byla zajímavá témata jako například  seznámení s prvky duálního vzdělávání prostřednictvím exkurze do střední školy -  Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, která sídlí přímo v areálu podniku Česká zbrojovka, a.s. a oba subjekty úzce spolupracují ve vzdělávání žáků. Účastníkům se věnovali odborní učitelé školy i personální ředitel firmy, který představil obecné informace o firmě, aktuální stav výroby a spolupráce se školou, následovala neformální diskuze.

V dalším programu výjezdního setkání odborný garant P-KAP z NÚV představil postup při vyhodnocení plánů aktivit (PA) a školních akčních plánů (ŠAP), aktuální informace z realizace projektu P-KAP. Dále byly představeny plánované výzvy OP VVV a šablony II. pro SŠ a VOŠ.

V rámci plavby po Baťově kanálu proběhl odborný výklad o historii Baťova kanálu a o aktuálním stavu plaveb na kanále, k čemuž následovala opět velmi živá neformální diskuze.

V podvečer pak byla na programu příprava dotazníkového šetření NÚV na středních školách, aktuální informace z realizace projektu KAP. Zástupci RT KAP následně představili realizované a plánované aktivity projektu, přípravu evaluace projektu a přípravu KAP č. 2, stručně byla představena metodika rovných příležitostí a příprava školské inkluzivní koncepce kraje.

Velmi úspěšný byl závěrečný seminář na téma „Jak správně řídit vlastní instituci v současných bezpečnostních podmínkách České republiky“, který vedl gen. Ing. Andor Šándor, bezpečnostní poradce. V rámci semináře představil obecnou charakteristiku bezpečnostního prostředí, zajištění odpovídající bezpečnosti v areálu instituce a zkušenosti generála tajné služby v oblasti manažerských dovedností.

Výjezdní setkání bylo účastníky velmi pozitivně hodnoceno.

wp-20181005-09-08-18-pro.jpg
wp-20181005-11-44-47-pro.jpg
wp-20181005-11-44-49-pro.jpg
wp-20181004-13-14-08-rich.jpg
wp-20181004-13-14-28-rich.jpg
wp-20181004-13-34-05-rich.jpg
wp-20181004-13-46-30-rich.jpg
img-20181004-122942.jpg
img-20181004-191319.jpg
wp-20181005-08-44-09-pro.jpg
img-4915.jpg
wp-20181005-08-45-23-pro.jpg
wp-20181005-08-43-39-pro.jpg
wp-20181005-08-45-42-pro.jpg


Poslední změna 18. 10. 2018 08:11:16