Vodní hospodářství

Soubor typu pdfKolaudační souhlas ke stavbě vodního díla(510,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami(438,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSouhlas vodoprávního řádu(456,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovolení ke stavbě, ke změně stavby, ke změně užívání či k zrušení a odstranění stavby vodního díla(531,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyjádření vodoprávního úřadu(435,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovolení k provozování vodovodu nebo kanalizace(315,7 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 09. 2015 13:15:32