Vodní hospodářství

Soubor typu pdfPostup projednání záměrů na hraničních vodách(114,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSdělení MŽP ve věci záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 2019(36,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSdělení_Ministerstva_životního_prostředí_odboru_ochrany_vod_k_evidenci_ochranných_pásem_vodních_zdrojů(227,3 kB)stáhnout
Soubor typu pptPrezentace PRVKOK 2 pro obce(6,3 MB)PPT | PDF
Soubor typu pptPovinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu(390 kB)PPT | PDF
Soubor typu xlsFormulář žádosti o povolení provozování vodovodů a kanalizace(72,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu pdfKompetence krajského úřadu podle zákona č. 254-2001 Sb. vodní zákon(138,1 kB)stáhnout
Soubor typu pptSeminář provozování VaK dne 7. 2. 2019(8,2 MB)stáhnout
Soubor typu ppt2019 - MZe dotace ve VH(9 MB)stáhnout
Soubor typu pptZákladní práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů VaK(8,7 MB)stáhnout
Soubor typu docxPostup při povolovaní sanačních prací(31,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVyjádření k projektu geolgických prací(18,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádosti o závazné stanovisko - umístění stavby v CHLÚ(16,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxKompetence zákon č. 274-2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.docx(12,8 kB)stáhnout
Soubor typu docnalezitosti-zadosti-o-povoleni-k-provozovani-vodovodu-nebo-kanalizace-2.doc(28 kB)stáhnout

Kontaktní osoba

Ing. Jana Breškovcová

vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405, 725 765 679 j.breskovcova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 717


Poslední změna 02. 01. 2023 09:41:04