Vodní hospodářství

Soubor typu pdfPrezentace Plánu dílčího povodí Horní Odry(762,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptPrezentace Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu(33,8 MB)stáhnout
Soubor typu pptNárodní program životního prostředí – prezentace SFŽP – seminář 16. 03. 2016(412 kB)stáhnout
Soubor typu pptPrezentace PRVKOK 2 pro obce(6,3 MB)PPT | PDF
Soubor typu pptPovinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu(390 kB)PPT | PDF
Soubor typu .docKompetence krajského úřadu podle zákona č. 274-2001 Sb., ve znění zákona č. 275-2013 Sb.(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfNovela vyhlášky č.432/2001 Sb.o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu(244,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfČistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov-tech. zpráva(6,1 MB)stáhnout
Soubor typu .docNáležitosti žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace(27,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu xlsFormulář žádosti o povolení provozování vodovodů a kanalizace(72,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .pdfKompetence krajského úřadu podle zák.č.254/2001 Sb. o vodách(38,7 kB)stáhnout

Kontaktní osoba

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630        v.kubisova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 30. 06. 2017 12:00:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje