Vidimace a legalizace

Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s listinou.

Legalizace - ověření pravosti podpisu.

Vidimaci a legalizaci provádí

  • krajské úřady
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  • obecní úřady (jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis), újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
  • notáři
Soubor typu .pdfProvádění ověřování starostou a místostarostou obce podle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (21.03.2006)(208,3 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306

Ing. Markéta Hofschneiderová

volby, rejstřík svazků obcí, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306

Bc. Jana Brtníková

státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 606 j.brtnikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1310

JUDr. Blanka Dostálová

státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 528 blanka.dostalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1310

Bc. Pavla Skopalová

státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 612 p.skopalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1311

Bc. Žaneta Slepicová

státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 608 z.slepicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1311


Poslední změna 15. 07. 2021 08:34:00