Vedení odborných prací

Kurz byl určen pedagogům středních škol a byl zaměřen na problematiku psaní odborných prací na školách (seminární práce, maturitní závěrečná práce, středoškolská odborná činnost apod.). Pro velký zájem proběhl ve dvou termínech 6. 5. a 18. 5. 2021. V obou termínech se na čtyřhodinový kurz registrovalo celkem 112 účastníků.

Účastníci kurzu získali komplexní pohled o tom, jakou strukturu by měla mít odborná práce a podle jakých pravidel správně citovat zdroje. Skupinová intervize byla zaměřena na praktické sdílení zkušeností ve všech uvedených souvislostech.

Cílem semináře bylo sjednotit náhled na problematiku psaní odborných prací, vytipovat problematické jevy (formální, obsahové, jazykové) a zaměřit se i na způsoby předcházení a řešení plagiátorství. Cílem bylo také pomoci učitelům řešit problémy spojené s formátováním šablony pomocí stylů, generováním seznamů a obsahu, tj. integrovat do výuky i znalosti z oblasti ICT.

Lektorem kurzu byla Mgr. Renáta Havelková, předsedkyně Kabinetu českého jazyka a literatury pro Olomoucký kraj v projektu SYPO.

Soubor typu pdfanotace semináře(430,9 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 05. 2021 12:33:06