ÚS ST1-ST6 - štěrkopísky

Celý název díla:

Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 - ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje

Registrační list

 


Poslední změna 05. 09. 2016 09:07:31