ÚS rozvojových oblastí RO2-5 a RO7

Celý název díla:

ÚS lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech RO2 Šumperk – Zábřeh – Mohelnice, RO3 Lipník nad Bečvou – Hranice, RO5 Jeseník a RO7 Prostějov po aktualizaci č. 1 ZÚR OK

Registrační list

Základní informace:

V souvislosti s aktualizací č. 1 ZÚR OK, vydanou Zastupitelstvem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy dne 22. 4. 2011, pořizovatel zajistil úpravu „Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech RO2 Šumperk – Zábřeh – Mohelnice, RO3 Lipník nad Bečvou – Hranice, RO4 Uničov – Litovel, RO5 Jeseník a RO7 Prostějov“ tím, že rozvojová oblast RO4 byla vypuštěna a je zahrnuta do rozvojové oblasti RO1.

Celá územní studie je k dispozici u pořizovatele.


Poslední změna 05. 09. 2016 08:58:00