ÚS rekreačního celku RC1 Plumlovsko

Celý název díla:

Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1 Plumlovsko

Registrační list

 

Zakázkové číslo 28-004-270
   
Pořizovatel Krajský úřad Olomouckého kraje,
odbor strategického rozvoje kraje
   
Zpracovatel USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno
   
Jednatelé společnosti Ing. arch. Vladimír Pacek
  Ing. Jan Hršel
   
Hlavní projektant Ing. arch. Emil Navrátil
   
Projektanti  
urbanistické řešení Ing. arch. Emil Navrátil
doprava Ing. arch. Emil Navrátil
vodní hospodářství Ing. Pavel Veselý
energetika, spoje Ing. Pavel Veselý
ekologie a životní prostředí Mgr. Martin Novotný
zemědělství, ochrana ZPF a PUPFL Mgr. Martin Novotný
technické práce Ing. arch. Emil Navrátil
grafické práce Ing. arch. Emil Navrátil


Poslední změna 05. 09. 2016 09:08:52