ÚS D7 prověření širších dopravních souvislostí II/449 a R35

Celý název díla:

Územní studie D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R35

Registrační list

Textová část:

.pdf A-Zpráva US II-449 R-35 5 221 kB uložit »

Grafická část:

.pdf B.06_Priority výstavby 2012_12_20 6 529 kB uložit »

Celá územní studie je k dispozici u pořizovatele.


Poslední změna 05. 09. 2016 09:32:27