Úplný výpis

Název: Skupinový vodovod Dobrochov
IČ: 47920912
Vznik: 23.08.1993
Sídlo svazku obcí: Dobrochov 43

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní a revizní komise
  • předsednictvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Vlastimil Nakládal Dobrochov 42, PSČ 798 07 předseda 22.11.2018
Marek Hýbl Otaslavice 531, PSČ 798 06 místopředseda 21.11.2022
Ing. Mojmír Sokol Otaslavice 532, PSČ 798 06 místopředseda 22.11.2018
21.11.2022
Oto Tanhäuser 798 07 Dobrochov 60 předseda 09.12.2010
22.11.2018
Josef Fica 798 09 Vřesovice 31 místopředseda 16.12.2014
22.11.2018
Ing. Rostislav Drnovský 798 06 Otaslavice 2 místopředseda 09.12.2010
16.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem. Za předsednictvo jedná navenek jménem svazku předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Při jednání jménem svazku se předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti je dodávka pitné vody obcím Dobrochov, Otaslavice, Vřesovice a Výšovice, popř. její další prodej. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících v čerpání, úpravě a následujícím prodeji pitné vody dle ČSN.


Poslední změna 04. 01. 2023 07:30:17