Skupinový vodovod Dobrochov

IČ: 47920912
Vznik: 23.08.1993
Sídlo svazku obcí: Dobrochov 43

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní a revizní komise
  • předsednictvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Vlastimil Nakládal Dobrochov 42, PSČ 798 07 předseda 22.11.2018
Marek Hýbl Otaslavice 531, PSČ 798 06 místopředseda 21.11.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem. Za předsednictvo jedná navenek jménem svazku předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Při jednání jménem svazku se předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti je dodávka pitné vody obcím Dobrochov, Otaslavice, Vřesovice a Výšovice, popř. její další prodej. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících v čerpání, úpravě a následujícím prodeji pitné vody dle ČSN.


Poslední změna 04. 01. 2023 07:27:17