Ukončené dotační programy

Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2018

Dotační program na podporu místních produktů 2018

Dotační program na podporu podnikání 2018

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018

  • informace k programu zde

Dotační program pro sociální oblast 2018

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního postředí a zemědělství 2018

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018.

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018

  • informace k programu zde

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018

  • informace k programu zde

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018

  • informace k programu zde

Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2018

  • informace k programu zde

Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018

  • informace k programu zde

Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce

  • informace k programu zde

Podpora výstavby a oprav cyklostezek

  • informace k programu zde

Program na podporu JSDH 2018

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018

  •  informace k programu zde

Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018

  • informace k programu zde

Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018

 


Poslední změna 25. 05. 2018 11:03:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje