Krajské dotační programy 2018

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2016-2020. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel. Všeobecné informace k dotačním programům  naleznete v obecné části těchto stránek s uvedením všech typů variabilních vzorových dokumentů - Obecné informace k poskytování krajských dotací, vzor dotačního programu.

Pro rok 2018 pokračují všechny dříve vyhlašované dotace, jsou posíleny finanční alokace dotačních programů, jsou vyhlášeny úplně nové dotační tituly a připraveny další novinky. Velmi jednoduché shrnutí změn v dotačním procesu pro rok 2018 včetně jednoduchého vysvětlení postupu pro podání žádosti je uvedeno na stránkách Infoportálu pro občana zde. Novinkou pro žadatele je rovněž uspořádání seminářů k jednotlivým dotačním programům. Informace ke konkrétním dotačním programům v r. 2018 a termíny připravených seminářů jsou uvedeny v části Termíny seminářů pro zájemce o dotace, přehled dotačních programů vyhlašovaných v roce 2018.

Pro žadatele je v r. 2018 připraveno nové, jednodušší prostředí pro elektronické podání žádostí, včetně podrobného manuálu pro podání žádosti a praktické možnosti vyzkoušet si podání žádosti cvičně - bez zápisu do databáze žádostí o dotace - Portál komunikace pro občany + cvičná elektronická žádost + manuál pro vyplnění žádosti o dotaci.


Poslední změna 14. 02. 2020 13:02:38