Tabelární část

.pdf Zatížení silniční sítě okresů Olomouckého kraje - údaje sčítání v r. 2000 168 kB
.pdf Profily silniční sítě Olomouckého kraje s intenzitami více jak 1000 voz/24hod. - údaje sčítání v r. 2000 193 kB
Podklady policie ČR o dopravní nehodovosti na silniční síti Olomouckého kraje
Orientační výpočty hluku automobilové dopravy
Podklady dopravně-inženýrských studií navrhovaných staveb
Oprava a výstavba silniční sítě v letech 2002-2003 a záměry na nejbližší období
Návrhy nových prvků silniční sítě pro zapracování do ÚPD
.pdf Dostavba silniční sítě na území Olomouckého kraje 219 kB
.pdf Výsledky dotazového průzkumu obcí v rámci inventarizace ÚPD 89 kB


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00