Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 (příjem žádostí 18.6.- 29.6.2018)

Cílem dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje. Tím dojde k zajištění vzdělanosti lidí pro potřeby trhu práce a podpoře hospodářského růstu v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu nákladů v průběhu studijního pobytu v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních nákladů, k úhradě nákladů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě nákladů na stravování příjemce v průběhu studijního pobytu, k úhradě školného apod.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(322,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzorová žádost o poskytnutí dotace(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace(278,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučení a informace k vyúčtování dotace(280,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace (41 kB)stáhnout
Soubor typu docxZávěrečná zpráva ze studijního pobytu(59,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová plná moc(14,4 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Martin Pustaj

vedoucí oddělení
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 673 m.pustaj@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018


Poslední změna 06. 04. 2020 14:36:02