Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020

Strategie vznikla v rámci projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí, který v období 2012 až 2014 realizovalo devět partnerů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Strategie je zpracována pro území partnerů projektu, kterými jsou  Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Dolnoslezské vojvodství, Euroregion Nisa, Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis a Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa.
Uvedení partneři deklarovali svůj zájem naplňovat zpracovanou strategii formou společných projektů prostřednictvím Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM, jehož založení se předpokládá v roce 2015.

Soubor typu pdfStrategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020(865,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAnalytická část - polské území(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAnalytická část - české území(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAkční plán - polské území(378,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkční plán - české území(370,7 kB)stáhnout


Poslední změna 18. 08. 2022 07:22:17