Speciální alokace

Zahrnuje financování Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace a dalších činností podporujících realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce (technickou asistenci, prostředky pro přípravu projektů). Celkový přidělený grant činí 14 872 029 CHF. Neziskové organizace Olomouckého kraje využily dotace v celkové výši 51 0835 243 Kč k realizaci 29 projektů v oblasti sociální a environmentální.


Poslední změna 23. 11. 2016 17:56:21