Soutěže, přehlídky a olympiády

Pod tímto odkazem naleznete platnou legislativu k organizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT. Získáte zde kontakty na krajské garanty a organizátory soutěží, kalendář krajských soutěží, propozice a výsledkové listiny krajských kol.

Propozice

Soubor typu xlsxOdkazy na oficiální stránky jednotlivých soutěží(71,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropozice - Zeměpisné olympiády na školní rok 2023-2024(228,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropozice - Dějepisná olympiáda 2023-24(392,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropozice - Ekologická olympiáda 2023-2024(213,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropozice - Matematická olympiáda pro střední školy 2023-2024(127,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropozice - Matematická olympiáda pro základní školy 2023-2024(297,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPropozice - Olympiáda v českém jazyce 2023-24(50,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropozice - Soutěž v programování 2023-24(347 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropozice - Soutěže v cizích jazycích 2023-2024(407,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropozice - Středoškolská odborná činnost 2023-24(314,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPropozice - Zlatý list - přírodovědná soutěž 2023-2024(300,4 kB)stáhnout

Garanti a organizátoři

Soubor typu docOrganizátoři okresních a krajských kol soutěží MŠMT 2023-2024(76,5 kB)stáhnout
Soubor typu docPředsedové krajských komisí a odborní garanti soutěží vyhlašovaných MŠMT 2023-2024(88,5 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu pdfOrganizační řád Matematické olympiády(93,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Biologické olympiády(478,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Fyzikální olympiády(429,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Chemické olympiády(420,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Olympiády v českém jazyce(464,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád soutěží v cizích jazycích(414,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Dějepisné olympiády(286,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Zeměpisné olympiády(392,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Soutěže v programování(142,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Středoškolské odborné činnosti(289,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Astronomické olympiády(230,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád soutěže Pythagoriáda(397,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád soutěže Česká liga robotiky – FIRST LEGO League(392,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Celostátní přehlídky dětských recitátorů(288,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOrganizační řád Celostátní přehlídky Wolkrův Prostějov(310,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docPravidla hospodaření s finančními prostředky soutěže MŠMT(106 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docVyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání(37 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docMetodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí žáků a studentů ve školách a školských zařízeních(130 kB)DOC | PDF

Kontakty

Mgr. Libor Kubes

metodik pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
   585 508 661 l.kubes@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1005


Poslední změna 07. 12. 2023 09:26:31