Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II

Projekt s názvem „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II“ (SA OK II) realizuje Olomoucký kraj v partnerství se sdružením Inovační centrum Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje inovačního prostředí s využitím RIS3 strategie v Olomouckém kraji.

Jaké jsou specifické cíle projektu?

 1. Rozvoj spolupráce mezi aktéry inovačního prostředí v Olomouckém kraji a řízení implementace RIS3
 2. Realizace podpůrných opatření na zvyšování inovační výkonnosti firem v regionu
 3. Podpora podnikání a podnikavosti a zajištění kvalitních lidských zdrojů na trhu práce pro rozvoj inovačního prostředí v kraji
 4. Propagace a komunikace témat souvisejících s inovacemi / RIS3

Jaké aktivity budou v rámci projektu realizovány?

 • Základní tým
 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí
 • Mapování a analýzy
 • Asistence
 • Pilotní ověření
 • Marketingová a komunikační strategie kraje
 • Řízení projektu

Kdo je cílovou skupinou projektu?

 • Pracovníci veřejné správy v oblasti strategického řízení vysokého školství
 • Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI
 • Pracovníci výzkumných organizací a VŠ          
 • Pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru
 • Studenti VŠ
 • Studenti vyšších odborných škol
 • Žáci MŠ, ZŠ a SŠ, zájemci o studium na VŠ
 • Účastníci celoživotního vzdělávání

Celková finanční alokace na projekt je 29 945 063,20 Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů je hrazeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, resp. Evropského sociálního fondu, a zbývajících 15 % pak z rozpočtu Olomouckého kraje.

Období realizace projektu: 1. 11. 2019 až 31. 12. 2022

Příjemce dotace: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, www.olkraj.cz

Partner projektu s finančním příspěvkem: Zájmové sdružení právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje, Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 72555149, www.inovaceok.cz

Realizační tým projektu:

Instituce Jméno a příjmení Pozice v realizačním týmu E-mail Telefon 
Olomoucký kraj Ing. Martin Hrubý Krajský RIS3 koordinátor, projektový manažer m.hruby@olkraj.cz 585 508 386
Olomoucký kraj Ing. Radana Vyroubalová Finanční RIS3 koordinátor r.vyroubalova@olkraj.cz 585 508 494
Inovační centrum Olomouckého kraje Mgr. Tomáš Dostál Krajský RIS3 manažer dostal@inovaceok.cz   587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Mgr. Jakub Korda, Ph.D. RIS3 developer 2 korda@inovaceok.cz   587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Ing. Pavel Hrůza RIS3 developer hruza@inovaceok.cz   587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Bc. Martin Ohlídal RIS3 developer 2 ohlidal@inovaceok.cz 587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Ing. Lucie Krystková RIS3 manažer pilotního ověření krystkova@inovaceok.cz   587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Mgr. Jakub Vylíčil RIS3 analytik vylicil@inovaceok.cz    587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Petra Lajtochová RIS3 odborný asistent, RIS3 analytik

lajtochova@inovaceok.cz  

587 432 017
Inovační centrum Olomouckého kraje Ing. Jana Filipová RIS3 developer filipova@inovaceok.cz 778 044 011
Inovační centrum Olomouckého kraje Anna Zbořiláková RIS3 marketingový manažer zborilakova@inovaceok.cz 725 142 546
Inovační centrum Olomouckého kraje Veronika Vrablová, DiS. RIS3 finanční manažer, RIS3 analytik vrablova@inovaceok.cz 587 432 017

 

Projekt navazuje na projekt realizovaný Olomouckým krajem v partnerství se sdružením OK4Inovace (od roku 2020 přejmenováno na Inovační centrum Olomouckého kraje) v letech 2016 až 2018 s názvem Smart Akcelerátor Olomouckého kraje.


Poslední změna 03. 06. 2022 10:49:00