Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

 

Předmětem projektu je zajištění poskytování vybraných 7 sociálních služeb sociální prevence včetně jejich evaluace :

poř.č.

Název

Popis

1.

Azylové domy v Olomouckém kraji

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy vymezené dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2.

Domy na půl cesty v Olomouckém kraji

Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty vymezené dle § 58 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

3.

Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji

Zajištění poskytování sociální služby podpora samostatného bydlení vymezené dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny a dětmi vymezené dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

5.

Sociálně terapeutické dílny v Olomouckém kraji

Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny vymezené dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

6.

Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji

Zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace vymezené dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

7.

Intervenční centra v Olomouckém kraji

Zajištění poskytování sociální služby intervenční centra vymezené dle § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Soubor typu pdfAnotace projektu(229,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Monika Zbožínková
projektový manažer evropských projektů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení projektového řízení
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 604
Ing. Naděžda Mikolášová
finanční manažer evropských projektů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení projektového řízení
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 612
Mgr. Pavel Drexler
odborné zajištění Individuálních projektů Olomouckého kraje v sociální oblasti
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 487 p.drexler@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810


Poslední změna 25. 04. 2016 12:52:47

© Krajský úřad Olomouckého kraje