Setkání platformy pro polytechnické vzdělávání k tématu Polytechnické vzdělávání se zaměřením na tvorbu ŠAP/PA

Dne 22. března 2017 se konalo na Střední škole polytechnické v Olomouci pracovní setkání platformy pro polytechnické vzdělávání se zaměřením na tvorbu ŠAP/PA. Jednání se kromě členů platformy zúčastnili zástupci středních a vyšších odborných škol a zástupci realizačních týmů MAP v kraji.

Cílem jednání bylo přiblížit aktuálně pohled na  polytechnické vzdělávání v podmínkách současných potřeb trhu práce,  rekapitulovat stav v podpoře polytechnického vzdělávání dětí, žáků a studentů napříč školskou soustavou kraje, identifikovat problémové oblasti a pokusit se navrhnout řešení. Dále na jednání zaznělo několik příspěvků s prezentacemi možností jak polytechnické vzdělávání podpořit a rozvíjet. V neposlední řadě došlo i na příklad dobré praxe.      

Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP č. 1), který byl loni vytvořen v rámci realizace našeho projektu a 1. 2. 2017 schválen i na MŠMT ČR, stanovil jako jednu ze svých  priorit právě téma podpory polytechnického vzdělávání. Toto téma je také povinnou součástí tvorby školních akčních plánů (ŠAP). V současné době se připravuje struktura a aktivity projektu na implementaci KAP č. 1 a podněty a návrhy z tohoto jednání budou jedním z podkladů pro vytvoření jejich obsahu.

V příloze přikládáme dokument s programem jednání a prezentace k některým příspěvkům.

Soubor typu pptxJUDr. Ivan Barančík, Ph.D._Národní akreditační úřad pro vysoké školství(347,4 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Petr Paníček_Národní ústav pro vzdělávání(602 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPhDr. Karel Goš, Gymnázium Olomouc - Hejčín(212,8 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Jana Čuhlová_Úřad práce ČR(283,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptxProf. RNDr. Josef Molnár, CSc., doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D._PřF UP Olomouc(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pptxDoc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D._PdF UP Olomouc(11,5 MB)stáhnout
Soubor typu pptxIng. Alena Opletalová, Ph.D._PdF UP_Centrum celoživotního vzdělávání(490 kB)stáhnout
Soubor typu pptxIng. Aleš Jurečka, Bc. Karel Klumpler_SŠ polytechnická Olomouc(269,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram pracovního setkání platformy pro polytechnické vzdělávání(247,9 kB)stáhnout
img-0088.jpg
img-0089.jpg
img-0092.jpg
img-0095.jpg
img-0097.jpg
img-0099.jpg
img-0101.jpg
img-0104.jpg


Poslední změna 23. 03. 2017 10:43:57