Setkání platformy pro inkluzi na téma Další rozvoj krajské sítě podpory nadání

Dne 13. března 2017 se konalo v kongresovém sále KÚOK pracovní setkání platformy pro inkluzi k tématu Další rozvoj sítě podpory nadání v Olomouckém kraji. Jednání se kromě členů platformy zúčastnili zástupci středních a vyšších odborných škol a zástupci realizačních týmů MAP v kraji.

Cílem jednání bylo rekapitulovat stav v podpoře dětí, žáků a studentů talentovaných a nadaných napříč školskou soustavou kraje, identifikovat problémové oblasti a pokusit se navrhnout řešení. Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP č. 1), který byl loni vytvořen v rámci realizace našeho projektu a 1. 2. 2017 schválen i na MŠMT ČR, stanovil jako jednu ze svých  priorit právě téma podpory krajské sítě nadání. V současné době připravujeme strukturu a aktivity projektu na implementaci KAP č. 1 a podněty a návrhy z tohoto jednání budou pro nás jedním z podkladů pro vytvoření jejich obsahu.

V příloze přikládáme dokument s programem jednání a prezentace k některým příspěvkům.

Soubor typu pdfMgr. Jakub Ráliš_Pevnost poznání Olomouc(21,8 MB)stáhnout
Soubor typu pptDoc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D._PřF UP Olomouc(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Blanka Mašková_SVČ Atlas a Bios Přerov(109,1 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Martin Pobořil_Národní ústav pro vzdělávání(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Lenka Baše_FZŠ Hálkova Olomouc(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pptxMgr. Lenka Zedková_Česká školní inspekce(431,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram pracovního setkání pro inkluzi(253,8 kB)stáhnout
img-0066.jpg
img-0068.jpg
img-0069.jpg
img-0070.jpg


Poslední změna 16. 03. 2017 08:28:49