Seminář pro příjemce k výzvám č. 040, č. 053 a č. 055 – časté chyby – OP Z

Seminář pro příjemce k výzvám č. 040, č. 053 a č. 055 – časté chyby – OP Z
Seminář pro příjemce k výzvám č. 040, č. 053 a č. 055 – časté chyby – OP Z
Seminář pro příjemce k výzvám č. 040, č. 053 a č. 055 – časté chyby – OP Z

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) připravily pro příjemce podpory z tohoto operačního programu vzdělávací seminář. Akce byla konkrétně zaměřena na příjemce podpory z výzvy č. 040 Podpora zaměstnanosti cílových skupin, z výzvy č. 053 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny a z výzvy č. 055 Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. 8. 2017 v Olomouci, v kongresovém sále krajského úřadu. Obsahem semináře byly nejčastější pochybení na straně příjemce dotace, chyby ve zprávě o realizaci nebo v žádosti o platbu. Sekretariát RSK OK spolupracuje s OP Z prostřednictvím detašovaného pracoviště Ostrava.

Soubor typu pdfPozvánka na seminář(182,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace - změny v projektech - chyby(178,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace - ZoR - časté chyby(294 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace - ZoR Veřejná podpora - chyby(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace - ŽoP - časté chyby(200,4 kB)stáhnout


Poslední změna 25. 09. 2017 13:48:52